Nyheter

Nordland Bondelags ledermøte 2017

Fra Andøya

Ledermøtet gikk av stabelen 15.-16. november. Se bilder og last ned presentasjonene fra møtet her.

Vervekurs 14. og ledermøte 15.-16. november 2017

Viktig å tørre å spørre når du skal verve!

Ledere og verveansvarlige i lokallagene i Nordland er innkalt til vervekurs 14. november. Lederne er også innkalt til ledermøte 15.-16. november. Begge kursene er på Scandic Bodø hotel.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Uakseptabel skrivebordsforvaltning av SNO

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag

Norges Bondelag mener SNO sin håndtering av bjørneangrepet i Hemnes er helt uakseptabel.

Velkommen til medlemsmøte for lokallag i Vesterålen 30. august!

Sommerhilsen i artikkel om medlemsmøte på Kleiva 30082017

Fylkesstyret inviterer tillitsvalgte og medlemmer i lokallag i Vesterålen, Ofoten og Vågan til møte og middag på Kleiva i Sortland.

Aktive delegater fra Nordland på årsmøtet i Norges Bondelag 14.-15. juni 2017

Delegater fra Nordland m fl Bondetinget 2017

Fra Nordland Bondelag deltar seks delegater på Bondetinget 2017.

Rovviltforvaltning på ville veier

Wanja Rakvaag

Nordland bondelag mener at bestandsmålene for freda rovvilt må reduseres. Les Wanja Rakvaags innlegg på Bondetinget 14. juni 2017.

Leder for Nordland Bondelag er skuffet over at Venstre har trukket seg fra samtalene om å øke rammen for jordbruksoppgjøret

Såle Nordmo, leder for Nordland Bondelag

Ståle Nordmo oppfordrer Venstre til å gi klare føringer, for å bidra til å skape et løft for distriktsjordbruket og forutsigbarhet for næringa.

Landbruksbrosjyrer for kommuner i Nordland

Aldersundet i Lurøy

Her finner du informasjon om landbruksproduksjonen i hver kommune: antall gårdsbruk og areal i drift, hvilke produksjoner som finnes, mengde produsert melk og kjøtt mm.

Stiftelsesmøte Jordvern Nordland 1. juni

Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og småbrukarlag, 4H Nordland og Framtiden i våre hender Bodø inviterer til møte for å stifte en felles forening som skal arbeide for vern av matjord i Nordland.

Brudd i jordbruksforhandlingene 16. mai

Brudd i jordbruksforhandlingene 2017

Ståle Nordmo, leder for Nordland Bondelag beklager at Staten ikke viser vilje til å følge opp Stortingets mål for inntektsutvikling i jordbruket.

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret gir negativ inntektsutvikling for nordlandsbønder

Framtidig nordlandsbonde?

Endringer i beitetilskudd og kraftfôrpris i Statens tilbud slår negativt ut for husdyrprodusenter i Nordland

Kritisk til Statens tilbud i jordbruksoppgjøret

Ståle Nordmo er kritisk til Statens tilbud i jordbruksoppgjøret

- Regjeringa følger ikke opp Stortingets målsetting om å redusere inntektsforskjellen mellom landbruket og andre grupper, sier Ståle Nordmo.

Bondelagene deler mat og kunnskap om muligheter og utfordringer for landbruksnæringa

Politikerlunsj på Godøynes i Bodø 19. april 2017

Lokale bondelag og fylkeslaget i Nordland har de siste ukene invitert politikere til mat og prat om landbruket og hvilke rammebetingelser vi trenger for å kunne produsere mat i regionen.

Avholdt Utmarksseminar og årsmøte på Rognan hotell fredag 10. – lørdag 11. mars

Fisk

Årsmøte og seminar ble avholdt på Rognan hotell fredag 10. – lørdag 11. mars. Nordland Utmarkslag ønsker å takke alle foredragsholdere og deltakere for et hyggelig og lærerikt seminar

Et flertall i næringskomiteen på Stortinget går imot de fleste av regjeringas forslag til ny landbrukspolitikk.

Ståle Nordmo, leder i Nordland Bondelag

Dette er viktig for framtida til landbruk og matproduksjon i Nordland, sier lederen i Nordland Bondelag.

Unge bønderkurs 2017

Deltakere på unge bønder-kurs 2017

Kurset gikk av stabelen fredag 31. mars og lørdag 1. april. De fleste deltagerne deltok også på eierskiftekurs med Ole Christen Hallesby lørdag og søndag, samme sted.

Nordland Bondelag v/fylkesleder gir tydelige signaler om krav og forventninger til årets jordbruksforhandlinger!

Talestol

Fylkesleder Ståle Nordmo fremmet viktige Nordlandssaker for representantskapet i Norges Bondelag.

Behandlingen av omstridt stortingsmelding er utsatt – Nordland Bondelag forventer at støttepartiene på Stortinget bidrar til et godt resultat for landbruket

Ståle

Regjeringas melding til Stortinget: Endring og utvikling – en fremtidsrettet jordbruksproduksjon - er omstridt. Behandlingen av meldinga i Stortinget er nå utsatt og skal først skje dagen før forhandlingspartene skal levere sitt krav i årets jordbruksforhandlinger.

Invitasjon til jakt, fiske og utmarksseminar

skitur

Nordland Utmarkslag SA inviterer til jakt, fiske og utmarksseminar på Rognan hotell. Grunneiersamordning og drift av grunneierlag vil i år være hovedtema. Samlingen starter fredag 10. mars kl. 11:30 og avsluttes lørdag 11. mars kl. 13:00.

Studietur for melkebønder - Folkefjøset - smartere, enklere, billigere

Logo

Fylkesmannen i Nordland arrangerer 4.-6. april en studietur til Trøndelag for gårdbrukere i Nordland med kumelkproduksjon i båsfjøs. På turen skal vi studere rimelige løsninger for ombygging fra båsfjøs til løsdrift.

Norges Bondelag i samarbeid med Skogbrukets kursinstitutt arrangerer kurset; Ny skogsbeskatning.

Skogsmaskin

Bli kjent med det nye regelverkets utfordringer og muligheter», på 7 forskjellige steder i februar og mars.

Arktiske Landbruksting i Bodø 7. februar

Sau

Her er alle landbruksinteresserte hjertelig velkommen. Vi vil få presentert noen av de prosjektene som ble finansiert med støtte fra Arktiske midler som ble tildelt Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark.

Konferanse om landbrukspolitikk for nord - en satsing på økt bioproduksjon eller?

Ku

Nordland Landbruksselskap i samarbeid med Nordland Bondelag, Nordland bonde- og småbrukerlag og Nordland fylkeskommune ønsker velkommen til konferanse

- Et angrep på mangfoldet i norsk landbruk

Bernt Skarstad, leder i Nordland Bondelag

Regjeringens forslag til jordbruksmelding vil svekke vår evne til å produsere ren og trygg kvalitetsmat på en bærekraftig måte til forbrukeren, sier Bernt Skarstad, leder i Nordland Bondelag.

Jervejaktkurs i Saltdal

Jerv.

Nordland Nasjonalparksenter, 14.1.2017

Jervejakta er godt i gang

Jerv. Foto Finn Westermann

Prosjekt Bedre Jervejakt i Nordland fortsetter sitt arbeid med å bidra til en mer effektiv jakt også under lisensjakta 2016/17

Historiens første jerv fanget i bås i Nordland

*

Søndag 9.10.2016 ble den første jerven noensinne fanget med bruk av bås i Nordland

Signering av materklæring

Foto Thor Wiggo Skille

Fylkesordfører, Sonja Alice Steen (Ap), fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) og Bernt Skarstad, leder i Norsk Bondelag har signert en erklæring som skal ivareta arktisk landbruk.

Utmarksseminar og årsmøte på Rognan hotell fredag 8. – lørdag 9. april

*

Årsmøte og seminar ble avholdt på Rognan hotell fredag 8. – lørdag 9. april. Nordland Utmarkslag ønsker å takke alle foredragsholdere og deltakere for et hyggelig og lærerikt seminar.

Representantskapsmøte Norges Bondelag

*

Fylkesleder Bernt Skarstad i Norges Bondelag sitt regionmøte ga tydelige innspill om hvilke forventinger og krav som medlemmene i Nordland Bondelag er opptatte av ved årets jordbruksforhandlinger.

Sammendrag temakveld jerv, Fauske 3.2.16

*

Temakvelden på Fauske ble avholdt som planlagt 3. februar, 2016. Det var svært god deltakelse fra fylkets jervejegere og andre interesserte (47 deltakere totalt).

Ny søknadsrunde for bås og kamera!

*

Prosjekt ”Bedre jervejakt i Nordland” ønsker flere båser satt i drift med kamera som fullverdig tilsyn. Søknadsfrist er 15. mars, 2016.

Temakveld jervejakt, Fauske hotell onsdag 3.2.2016

*

Prosjekt Utmark inviterer til temakveld med fokus på jakt på jerv.

Unge Bønder kurs i Nordland

*

Nordland Bondelag inviterer til kurs for unge bønder på Scandic Bodø 29-31 januar 2016.

Juleferie Nordland Bondelag

*

Administrasjonen i Nordland Bondelag tar juleferie og stenger kontoret fra den 23.12.2015. Vi starter opp igjen 4. januar 2016.

Hvordan kan vi skape gode mat- og reiselivsopplevelser på gårder i Nordland?

*

Prosjektene Grønt reiseliv og Matopplevelser Nordland ønsker velkommen til avslutningskonferanse 16.-17. mars 2016 på Hotel Scandic Bodø. Meld deg på innen 14. januar.

Program til ledermøtet i Nordland Bondelag

*

Onsdag 18. - torsdag 19. november 2015 avholder Nordland Bondelag sitt ledermøte i Bodø på Scandic Bodø Hotel.

Stor suksess med Åpen Gård på Fauske

*

Fauske og Sørfold Bondelag har arrangert åpen gård med stor suksess og mange besøkende

Endelig, Nye virkemidler tillates utprøvd til lisensfelling av jerv for jegere i prosjekt ”Bedre jervejakt i Nordland”

*

Etter 3 år med jerveprosjektet i Nordland får vi endelig mulighet til å prøve ut nye virkemidler

Frist for søknad om miljøtilskudd til jordbruksforetak er utsatt til 31. august 2015

*

Selv om fristen for å søke miljøtilskudd er utsatt, er fristen for å søke produksjonstilskudd fortsatt 20. august.

Sommerdagan på Sømna 2015

*

19. - 26. juli gikk Sommerdagan på Sømna av stabelen.

Sommerstengt

*

Administrasjonen i Nordland Bondelag har sommerferie fra 13. juli.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket

HMS kick off

Universitetet i Nordland i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving HMS og Troms landbruksfaglige senter inviterer til studiet

Åpen Gård 2015 i Nordland

*

Åpen Gård arrangeres av lokale Bondelag, med en eller flere bønder som vertskap. I løpet av høsten blir det rekordmange Åpen Gård-arrangement rundt om i det ganske land.

Bondedag på Halsgården

*

Søndag 7.juni hadde Saltdal Bondelag en Bondedag på Halsgården til Tove og Per Gunnar Karlsen.

Nordland Bondelag på Bondetinget

*

Årets Bondeting engasjerer mange – årets jordbruksforhandlinger, jordvern, valg, økt matproduksjon, endringer i lammetilskudd og rovvilt vil bli debattert. Landbruksministeren deltar også.

Seminar - Forvaltning av rådyr

*

Salten Viltforvaltningsråd ønsker i samarbeid med NJFF – Nordland å invitere til et endags -seminar med fokus på rådyrforvaltning.

JAKTLEDERKURS

*

Prosjekt Utmark ønsker i samarbeid med kommunene i Salten samt NJFF-Nordland å invitere til jaktlederkurs i Saltdal kommune fredag 19. – lørdag 20. juni. Målgruppen er jaktledere fra alle kommuner i Salten.

Jerveprosjektet i Nordland sesongen 2014/15 samt året som kommer

*

Lisensjakta på jerv 2014/15 ble avsluttet 15. februar i år. Resultatet i Nordland ble 10 felte jerv. Det er jaktet flere tusen timer i løpet av sesongen som har gått. Med de foreslåtte lov- og forskriftsendringene som nå er under behandling i Departementet kan det nå hende at det blir litt enklere å være jervejeger i årene som kommer.

Våre samarbeidspartnere