Nyheter

Jerveprosjektet ruller videre

Jerveprosjektet i Nordland er nå inne i sin 8. jaktsesong.

Fylkesleder Trond Bjørkås med svar til Venstres Ida Gudding

Fylkesleder i Nordland Bondelag- Trond Bjørkås er rystet over uttalelsen fra Nordland Venstres Ida Gudding på Nrk Nordlands radiosending i dag.

Verdifulle damer i Nordland

Her kan du bli kjent med Karina Sevaldsen-Bekkavik. En av de mange flotte damene i Nordland Bondelag som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Bindal kommune.

Verdifulle damer i Nordland

Her kan du bli kjent med Anne Merethe Toftebakk. En av de mange flotte damene i Nordland Bondelag som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt Skjerstad i Bodø kommune.

Klimakalkulatoren lanseres: Viktig steg i bondens klimajobb

For første gang får bonden oversikt over eget klimaavtrykk og kan enklere se hva hun kan gjøre for å kutte egne klimagassutslipp, sier Trond Bjørkås, leder i Nordland Bondelag. Kalkulatoren er et viktig verktøy når landbruket skal bidra inn i klimaløsningen.

Verdifulle damer i Nordland

Møt gårdbruker Margrethe Aakerøy Moe. En av de mange flotte damene i Nordland Bondelag som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Brønnøy kommune.

Verdifulle damer i Nordland

Møt gårdbruker Kjersti Delp. En av de mange flotte damene i Nordland Bondelag som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Vågan kommune.

Verdifulle damer i Nordland

Møt Helene Lerstøl, en av de mange flotte damene i Nordland Bondelag som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Steigen kommune.

Sømna Bondelag er årets lokallag!

Lokallaget på Helgelandskysten har medlemsvekst, stort engasjement i lokalmiljøet og også i klimaarbeidet.

Verdifulle damer i Nordland

Eline Kristoffersen er en av de mange flotte damene i Nordland som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Andøy kommune.

Verdifulle damer i Nordland

Hege Kathrin Hjerpbakk er en av de mange flotte damene i Nordland som er med på verdiskapningen i Nordland, og da spesielt i Hemnes kommune.

Landbruket - en del av løsningen for å få Norge på beina igjen!

Nordland Fylkeskommune og Nordland Bondelag tar nå initiativ for å få økt byggeaktivitet i hele fylket gjennom utvidede rammer for de såkalte IBU-midlene

Møte mellom Nordland Bondelag og Fylkesmannen i Nordland, med tema rein på innmark.

Rein på innmark er et stadig tilbakevendende tema i Nordland.

Klimagrep kan gi 600 færre fjøs i Nordland

Dersom regjeringa følger Klimakur 2030 kan det innebære en stor nedbygging av landbruket i Nordland. Det viser en fersk utredning. Nå advarer Nordland Bondelag.

Nordland Bondelag krever iverksetting av ekstraordinære uttak av bjørn før beitesesongen 2020

Norge står foran en ny beitesesong hvor det skal slippes over 2 millioner sau og lam på utmarksbeite i landet. Beitebruk bidrar både til økologisk og økonomisk bærekraftig produksjon av mat.

Ny fylkesleder i Nordland Bondelag

Nordland Bondelag avholdt sitt årsmøte på onsdag den 15. april 2020 på Skype

God påske

Nordland Bondelag ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og bondevenner en riktig God påske.

UTDANNING I MEDVIND

Andelen søkere på naturbruksutdanningen øker i Nordland! Gledelig sier leder i Nordland Bondelag, Ståle Nordmo og styreleder i rekrutteringsprosjektet «Landbruket - Nordlands grønne hjerte» Robin Sjøgård. Dette på tross av at årskullene og søkertallet til videregåendeopplæring går ned både i Nordland og i landet forøvrig.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Kontorene til Nordland Bondelag er stengt for besøkende

Fra og med tirsdag 17. mars er alle ansatte pålagt å jobbe fra hjemmekontor. Videre innebærer dette at både hovedkontoret i Oslo og fylkeskontorene er fysisk stengt for besøkende.

Rettigheter i forbindelse med koronautbruddet

Mange har spørsmål om hvilke regler og rettigheter som gjelder i unntakstilstanden som følger av korona-viruset. Her har vi samlet nyttig informasjon.

Råd til bonden om korona-smitte

Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården.

Retningslinjer i forbindelse med koronaviruset

Norges Bondelag forholder seg til myndighetenes anbefalinger i forbindelse med koronaviruset. Vi følger situasjonen og oppdaterer informasjonen løpende.

Juleferie for administrasjonen i Nordland Bondelag

Nordland Bondelag ønsker tillitsvalgte og andre samarbeidspartnere en riktig god jul, og et godt nytt år.

Mentorordningen i landbruket kommer til Nord-Norge

Etter et treårig prøveprosjekt i noen fylker kan ferske bønder i hele landet nå søke om å få sin egen mentor i 2020.

Inn på Tunet - fra godkjenning til markedstilgang

21-22 november 2019, på Saltstraumen Hotel, er det klart for kurs for gårder som ønsker å bli IPT-godkjent. Arrangeres i samarbeid mellom IPT og NLR.

HMS i landbruket

UiT tilbyr videreutdanning med praktisk tilnærming til sikkerhetsarbeid i landbruket. Samtidig gir kurset generell innføring i fagfeltet.

Seminar og årsmøte Nordland Utmarkslag 2019.

Seminar og årsmøte i Nordland utmarkslag gikk i år av stabelen 04.-05.april på Sortland hotell.

Nå tar vi sommerferie på kontoret i Nordland

Administrasjonen i Nordland Bondelag har sommerferie i perioden 5. juli til 5. august 2019.

Bygdefolkets dag 2019

Bygdefolkets dag på Moldjord i Beiarn arrangeres 22. juni 2019

Helgelending gjenvalgt i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 5. og 6. juni har i dag gjenvalgt Merethe Sund fra Sømna som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Trond Bjørkås entrer talestolen på bondetinget

Trond Bjørkås oppfordring på årsmøtet i Norges Bondelag: Skal vi fortsatt ha et landbruk i hele landet, og utnytte det på best mulig måte, må vi slutte å være feig, stå sammen, ta harde grep, og vi må vi starte nå…

Årsmøte i Norges Bondelag 2019

Styremedlem i Nordland Bondelag, Ellinor Ann Skaret åpnet årets generaldebatt på årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer

Bondelunsj i Ballangen

Ballangen Bondelag kuppet lunsjen til kommunestyrerepresentantene i går 09.05.19.

Syv norske kandidater klare til nordisk matkamp

De syv norske nominerte til den Nordiske matprisen Embla er klare. 1. juni kåres en nordisk vinner på Island.

Politiker lunsj på Fylkeshuset

Nordland Bondelag inviterte sammen med Bodin Bondelag, Skjerstad Bondelag og Kjerringøy Landbrukslag til lunsj på Fylkeshuset tirsdag 30.4.2019 kl. 11.30.

Politikerlunsj, på Sandmo gård. 11. april 2019

På kampanjelunsjen var det 7 politikere og 5 medlemmer fra Vega bondelag

Kampanjedag på Dønna

Dønna Bondelag gjennomførte Norges Bondelags vårkampanje med lokal vri, torsdag 11 april kl.1800.

Unge Bønder kurs i Bodø

Helgen 5.-7.april 2019 ble det årlige kurset for Unge Bønder avholdt på Scandic hotell Bodø.

Rep. skap Norges Bondelag

Fylkesleder Ståle Nordmo møter i dag og i morgen i Norges Bondelag sitt representantskap bl.a. for å snakke frem Nordlandsbonden, se på muligheter i årets jordbruksoppgjør og å bygge strategiske allianser for fremtiden.

Program for årsmøtet Nordland Bondelag

Nordland Bondelag avholder sitt årsmøte på Scandic Bodø 16.17.mars 2019

Invitasjon til kurs for unge bønder på Scandic hotell, Bodø 5.-7.4.2019.

Vi inviterer nå til det årlige eierskiftekurset for unge bønder. Kurset blir arrangert sammen med Nortura SA, Felleskjøpet Agri, TINE SA, Gjensidige forsikring, Norsk Landbruksrådgivning Nord Norge, Landkreditt Bank og Norsk Landbrukssamvirke.

Tryggere sammen i Ballangen

Tryggere Sammen er laget i et samarbeid mellom bondelaget og Gjensidige for å styrke beredskapen på gårdene i Norge.

Organisasjonskurs på Ørnes

Engasjerte deltagere har møtt opp på Ørnes Hotell

Organisasjonskurs og Regionmøter i Nordland

Organisasjonskurs og regionmøter i Nordland Bondelag er nå kommet i gang.

Regiondager i Berlin på Grüne Woche

Nestleder i Nordland Bondelag Trond Bjørkås, har deltatt på regiondager i Berlin i forbindelse med Nord-Norges satsing under årets Grüne Woche

God jul fra Nordland Bondelag

Nordland Bondelag tar juleferie, og kontoret blir stengt torsdag 20. desember 2018 til 2. januar 2019.

Ledermøte Nordland Bondelag

Nordland Bondelag avholdt sitt ledermøte den 14. og 15. november 2018 på Scandic hotell i Bodø.

Godt møte med landbruksministeren

Nordland Bondelag møtte i dag Landbruks- og matminister Bård Hoksrud da han var på besøk i Mosjøen. - Et interessant og godt møte for begge parter, sier nestleder i Nordland Bondelag, Trond Bjørkås.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere