Ledere og verveansvarlige i lokallagene er innkalt til vervekurs 14. november. Kurset legges altså i forkant av årets ledermøte som er 15.-16. november.

På kurset settes fokus på medlemsverving, faglig kunnskap, motivasjon og dra erfaringer fra de lagene/personene som virkelig har fått verving inn i blodet.

Innkallingen ble sendt til lokallagene i e-post 13. oktober.

Pris

Vervekurset er kostnadsfritt for deltagerne. Lunsj dekkes av Nordland Bondelag. Lokallaget dekker reise og overnatting. Vi gir reisetilskudd på kr. 1000 pr. deltager.

Påmelding

Meld deg på ved å fylle ut og sende vedlagte påmeldingsskjema til nordland@bondelaget.no innen 2. november. OBS! Send bare inn ett påmeldingsskjema for begge kursene.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er 2. november. Vi kan ikke garantere overnatting på konferansehotellet ved senere påmelding.