Nordland Bondelag har innkalt til ledermøte for lokallagene i Nordland 15.-16. november. Dagen før er det vervekurs, der vi forventer at alle lokallagene deltar med leder og verveansvarlig.

Program

Ledermøtet har i år et variert program med fokus på drift av lokallag, dyrevelferd mm. Det blir informasjon fra arbeidstilsynet, samarbeidsadvokaten og Norsk landbruksrådgivning. Som det pleier blir det festmiddag med underholdning på kvelden dag 1. 

Innkalling og program ble sendt i e-post 13. oktober og ligger vedlagt til høyre eller under.

Påmelding

Meld deg på med vedlagte påmeldingsskjema til nordland@bondelaget.no innen 2. november.

OBS! Send bare inn ett påmeldingsskjema for begge kursene.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er 2. november. Ved senere påmelding kan vi ikke garantere at du får overnatte på konferansehotellet.