Foreløpig Program

ÅRSMØTE NORDLAND BONDELAG 18. 19. MARS 2020

Radisson Blu Hotell, Bodø.

Onsdag 18. mars:

11.00 11.55 Lunsj, med registrering fra kl. 11.30.

12.00 Åpning v/fylkesleder Ståle Nordmo

Hilsninger til årsmøtet.

12.30 Åpen Post.

12.45 Leders tale v/fylkesleder Ståle Nordmo.

13.15 Nytt fra Norges Bondelag v/Erling Aas-Eng, styremedlem Norges Bondelag.

13.45 Debatt på leders tale og nytt fra Norges Bondelag.

14.15 Pause.

14.30 Landbruket i Nordland en del av klimaløsningen? Hva kommuniserer vi?

- Bjørn Vidar Vangelsten (Nordlandsforskning)

- Harald Volden (MIMIRO/TINE)

- Kommunikasjonsavdelingen Norges Bondelag

- Diskusjon.

16.30 Kaffepause.

16.45 Rovvilt plagene vi aldri blir kvitt??

- Øvind Skogstad (Fylkesmannen i Nordland)

- Erling Aas Engh (Norges Bondelag)

- Ketil Trongmo (leder rovviltutvalget i Nordland Bondelag)

- m flere

18.30 Oppsummering av dagen v/fylkesleder Ståle Nordmo.

20.00 Middag.

Torsdag 19. mars:

08.30 Åpning ved møteledere.

08.35 Møtet lukkes. Aksjonsplaner v/Erling Aas Eng, Norges Bondelag

09.00 Møtet åpnes. Årsmelding og regnskap 2019.

09.30 Debatt på årsmelding og regnskap.

09.50 Pause m/utsjekk

10.10 Internasjonal Landbrukspolitikk Nestleder Trond Bjørkås gir oss et blikk på landbruket i Europa

10.40 Åpen post

11.00 Verving

Gunnar Solrud (Nordland Bondelag)

11.20 Ny samarbeidsavtale med Gjensidige

Ken Arne Leiråmo (Gjensidige)

Einar Aas Engh (Norges Bondelag)

11.45 Åpen post

12.00 Lunsj.

13.00 Innkomne saker.

- Bondens psykiske helse v/ Ballangen Bondelag

- Endring av klassifiseringssystemet for storfe v/Hadsel og Sortland & Øksnes Bondelag

13.30 Arbeidsplan

Budsjett Plenumsdiskusjon på arbeidsplan og budsjett.

13.50 Valg og godtgjørelser ifølge lover.

14.30 Motivasjonsforedrag

15.00 Oppsummering, avslutning og vel hjem.