Årsmøte Nordland bondelag

Ma-Ti
15-16
mar

Vi avholder vårt årsmøte i utgangspunktet som et fysisk møte på Radisson Blu i Bodø

Våre samarbeidspartnere