Han overtok drifta av gården på Andøya i 2013 etter faren sin. Her produserer han melk, storfekjøtt og sau.

Hva er det mest positive med jordbruket i Nordland?

- Det er jo selvfølgelig å produsere mat. De fleste gårdsbrukene i fylket er små og mellomstore, fordi jordressursene
ligger spredt. Vi sørger for at turistene har noe å se på når de besøker fylket, at det er bosetting i bygdene og vi holder liv i matbutikken og skolene. Hadde det ikke vært for jordbruket, så hadde det ikke vært mye infrastruktur for de som driver i oppdrettsnæringen.

Hva er den største utfordringen for næringen?

- At det er få igjen av oss. Når mange nå må investere i løsdriftfjøs i melkeproduksjonen, er det viktig folk ikke gir seg
men blir med videre. Det er utfordrende fordi pantegrunnlaget på brukene er dårlig. I tillegg sliter vi med rovdyr. Vi har
mye utmarksbeite som kan utnyttes, men frykten for jerv og ørn, gjør at det er mange som kvier seg.

Har du noen gode råd til politikerne?

- Støtte de som er igjen i næringa, så det ikke blir for langt mellom gårdene og vi mister miljøene. Det er ikke bare fisk
og oppdrett som betyr noe i Nordland. Landbruket er også viktig for utviklingen i fylket.