Nyheter

Pløyekurset som snødde bort...

Praktisk pløying sto på planen da Namdalseid Bondelag i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag arrangerte pløyekurs nylig. Men den praktiske delen forsvant i snøføyka...

Leder Oddbjørn Solum gjenvalgt

Mandag 15. oktober hadde Namdalseid Bondelag sitt årsmøte. Daglig leder i Namdal Landbruksrådgiving, Borgny Grande, var invitert til årsmøtet. Hun orienterte om bondens omdømmeprosjektets videre arbeid.

Anleggsmaskinførerbevis nødvendig og påkrevd

Siden 2002 har det vært krav om at alle førere av anleggsmaskiner over 20,4 hk skal ha anleggsmaskinførerbevis for maskina. Dette gjelder også ved bruk av egen maskin på egen eiendom så som gravemaskiner, hjullaster, minilaster og annet kjøretøy!

Namdalseid-bønder aksjonerte

Bondeaksjon på Namsos, leder Oddbjørn Solum og noen medlemmer fra Namdalseid deltok med traktor.

Inviterer til møte om Fv 17

Grunneiere som blir berørt av opprustinga av Fv 17 gjennom Namdalseid, inviteres til møte torsdag 2. februar. Der deltar både ordfører Steinar Lyngstad og advokat Stein Aage Sørvig, som skal orientere om grunneiers muligheter og rettigheter.

Våre samarbeidspartnere