Kontaktinformasjon: Nils Arne Aasenhuus,Munkråstad, 7608 Levanger, tlf. 901 11796, epost: sarne@live.no