Resultatet av valget i høst vil selvsagt ha stor betydning for landbruket i Namdalen. Derfor har lagene kalt sammen til et møte der partiene får anledning til å presentere sin landbrukspolitkk.

Det blir innlegg fra Lars Petter Bartnes, Nortura,  og Roar Flaathen, Høyre. I tillegg får alle partiene anledning til å fortelle hva de står for, før publikum får anledning til å stille spørsmål.

Innimellom blir det servert rømmegrøt med "noggo attåt".

Selv om det nå etter hvert har blitt våronn, i hvert fall noen steder, håper vi på godt oppmøte

Programmet ser slik ut:

 

POLITISK MØTE I YTRE NAMDAL – NÆRØY KULTURHUS

6.mai 2013 kl.11.00.

 

Program

Kl.11.00 Kaffe

    11.30 Velkommen til Nærøy

    11.45 Møteleder Asbjørn Helland har ordet.

    11.50 Innledning: Lars Petter Bartnes Nortura – Verdikjeden fra

             bonde til bord.

    12.00 Landbrukspolitisk talsmann i høyre Svein Flåtten.

    12.15 Panelet presenterer partienes politikk.

    13.00 Pause m/forfriskninger

    13.20 Debatt

    14.15 Oppsummering og avslutning

    14.30 Rømmegrøt og spekemat

 

    VELKOMMEN