Melding etter årsmøte i Nærøy bondelag.

 

Lokallagsnr: 175101

Årsmøtet ble holdt 19.10.12

Underskudd: 6027.-

Antall styremøter:5   Antall medlemsmøter:2  Arrangementer:4

Verv                   Navn      Mobil                Epost

Leder:               Anita Marø        92226953         anita-ma@online.no

Nestleder/Vervekontakt:

               Gunnar Eirik Volden    90823619    gunnareirik@hotmail.com

Kasserer: Ole Johan Laukvik      90826051       lauken_1@hotmail.com

Sekretær: Sigmund Johansen    91865283       leirbogen@online.no

Studieleder/

Skolekontakt: Steinar Skaftnesmo 41606160     skaft@online.no

1.vara:        Mette Ovesen           91812077

Leder i valgnemd: Jon Ove Volden

Utsending til fylketsårsmøte: Gunnar Eirik Volden

Varautsendinger: 1:Sigmund Johansen

                           2:Ole Johan Laukvik

                           3:Steinar Skaftnesmo.