Nærøy Bondelag

Årsmelding 2013

 

Styret har siden årsmøtet 19.10.12 bestått av:

Leder: Anita Marø

Nestleder og verveansvarlig: Gunnar Eirik Volden

Sekretær og ansvarlig for nettsida: Sigmund Johansen

Studieleder: Steinar Skaftnesmo

Førte varamedlem har blitt innkalt på alle møtene men har ikke møtt.

 

Styret har i løpet av året hatt 6 styremøter og behandlet 28 saker.

Medlemstall i 2013: 132 medlemmer. Vi har også hatt to medlemsmøter. Det første var tilskuddspils på Nesset samdrift 8.03.13 og det andre var 7.06.13 på samme stede. Det siste møtet bad vi også inn de andre bondelagene i Ytre Namdal. Vikna og Leka deltok sammen med oss. Vi har godt samarbeid for tida.

Det har vært stor aktivitet i Nærøy Bondelag i 2013.

Året startet med at leder deltok på ledersamling i Trondheim 7-8. november-12. Der var alle faglagene i landbruket i sør og Nord Trøndelag, Møre og Romsdal og deler av Nordland samlet. Bondelagene, Nortura, Tine, Felleskjøpet Agri, småbrukarlagene m.fl. hadde møter samtidig. Det ble ei interessant samling som gav påfyll for oss som deltok. Mange bønder fra hele midtnorge deltok og utvekslet ideer og erfaringer. Bjarne Håkon Hansen hadde foredrag for bondelagene om «Landbruk på dagsorden». Dette sett i lys av stortingsvalg høsten 2013.

Elevmesse ved YNVS.

Val vgs. henvendte seg til Nærøy Bondelag om vi kunne delta på utdanningsmessa ved YNVS 27.-28.11.12. Anita deltok i to planleggingsmøter ved Val vgs. og stod på stand sammen med dem i to dager. Toril Libjå fra Nærøy kommune og elever ved Val vgs. deltok også. Anita hadde innlegg for elevene under paneldebatten sammen med øvrige næringsliv i Ytre Namdal.

 

Jordbruksavtalen.

Vi hadde studiering om jordbruksavtalen på etterjulsvinteren. Alle lagets medlemmer fikk tilbud om å delta via sms. Det ble styret og to andre medlemmer som deltok. Høringssvar ble sendt innen fristen.

Anita deltok på to telefonmøter i løpet av forhandlingene 27.04.13 og 7.05.13. Siste møtet var 15.05.13 da tilbudet var kommet. Gunnar Eirik deltok på dette telefonmøtet. Bondelaget gikk for forhandlinger dette året.

 

Årsmøte i NT Bondelag.

Årsmøte 2013 ble holdt på Snåsa Hotell 7-8.03.13. Fra Nærøy Bondelag deltok Ole Johan Laukvik og Sigmund Johansen.  Kåre Peder Aakre deltok også fra Nærøy Bondelag. Han er styremedlem i NT–Bondelag.

 

Jernskrapaksjon

Nærøy kommune og bondelaget tok initiativ til å starte innsamling av jernskrot rundt i kommunen. Årsaken til at vi startet var at vi ønsket å rydde rundt i grendene. Da RETURA hadde en aksjon i Overhalla og omegn hang vi oss på via MNA. Noen medlemmer har reagert på at vi ikke leverte skrotet til Matmortua. Det skal vi prøve å gjøre annerledes kommende år da vi ønsker å fortsette aksjonen. De som bor nærmest Matmortura leverte direkte dit. Aksjonen foregikk i uke 19-23 og ble vellykket.

Politisk møte 6.mai 2013

De fleste faglagene i Nærøy, Vikna og Leka møttes i tre møter og planla et stort politisk møte på Kolvereid. I panelet satt alle de politiske partiene i Nord Trøndelag som hadde hver sin appell. Møtet ble ledet av leder i Nord Trøndelag bondelag Asbjørn Helland. Før debatten innledet stortingsrepresentant Svein Flåtten fra høyre og Lars Petter Bartnes fra styret i Nortura med innlegg. Som humorinnslag hadde vi Terje Årseth som er humorbonde og rosablogger fra Nærøy. Servering stod damer fra Njardøy sanitetsforening for – rømmegrøt. Tine hadde forfriskninger i pausen. Blant publikum var to ordførere og mange bønder som stilte spørsmål. Et vellykket møte etter arrangørenes mening. Vi er stolte over å få en statsråd hit til vårt møte.

 

Aksjon Bondevenn

Nærøy og Foldereid bondelag hadde utdeling av skjorter og blomster til kommunens bondevenner under inspirasjonsdag for bønder på Val vgs. Der var bl.a. landbruksdirektør Kirsten I. Verdal. Våre bondevenner er: Ragnar Klingen, Tone Aune, Bjarne Sandnes, Aslaug V. Aune, Steinar Flasnes og Odd Jarle Fjellstad. Tre av bondevennene hadde anledning til å ta imot. De fikk hyggelig omtale og applaus. 

Andre deltakelser:

·       Leder Anita hadde innlegg på bureisarseminar på Kolvereid 23.11.12. Innlegget handlet om bureisinga i Bjørndalen og hvordan hverdagen til bureisaren har vært gjennom årene siden 1912.

·       Regionmøte på Kolvereid: Gunnar Eirik Volden og Steinar Skaftnesmo deltok.

·       Møter med Nærøy kommunes landbrukskontor 13.11.12 og 08.04.13. Vi diskuterte spørsmål vi er opptatt av; landbruksplan, jernskrotaksjonen mm.

·       Vi har svart på høringer av næringspolitisk plan og kommunedelplan for Nærøy kommune.

·       Styremedlemmer delte ut brosjyrer om matvalg i postkassene på tettstedene i kommunen i uka før valget.

·       Sommeråpentbåten i nærøysundet. 5 traktorer og bondelagets banner møtte båten tidlig på morgenen 26.juli. Filmen med dette møtet ble vist fem ganger på NRK. Stor takk til de som stod opp og deltok selv om det var skodde og tidlig morgen. Bønder på Jæren fulgte vårt eksempel og laget samme aksjon da båten dro forbi hos dem.

·       Skolehage ved Nærøysundet skole.

Lærer Anne Lise Arntsen og lederne for skolehagen Aleksander Sandnes og Emil Rønning møtte oss og fortalte hva de hadde brukt pengene vi har fått fra bondelaget. Vi sponset frø, veksttorv og settepoteter og fikk se resultatene 25.09.13. Da var vi sammen med lokalavisene. Anne Lise fikk ei skjorte som viser at også hun er en riktig bondevenn.

 

Styret vil takke alle som har vært aktive for bondelaget gjennom året. Samtidig vil jeg takke alle i styret for en flott jobb dette året. Dere har lagt ned mye arbeid med aktivitetene vi har gjennomført.

 

Anita Marø

        leder