Temaet var dagtilbud for personer med demens (dag 1), tilbud innen psykisk helse og rus (dag 2), samt tverrfaglig arbeid og glimt fra ulike IPT-gårder. Innledere fra forvaltning, forskning og ulike fagmiljøer bidrog i programmet, sammen med IPT-bønder som fortalte om sine tilbud og erfaringene med å etablere og drive dem. En sterk seanse fikk deltakerne da Erik og Ulf som bruker IPT-tilbud på hhv Ås gård i Ullensaker og Meltvedt gård i Skien fortale om hva IPT betød for dem. Sammen med tilbyderne Ivar Lund og Vetle Øverland fra disse gårdsbruka formidle de sine erfaringer i samtale med Eli Strand.

Presentasjoner som bli gitt på samlinga finner du her:

Det planlegges ei ny fagsamling 1. – 2. februar 2022, på Gardermoen, da med fokus på tilbud til barn og unge. Informasjon om program og påmelding vil komme nå i første halvdel av november.

Webinar om IPT-skolen 10. november

Vi minner også om presentasjons-webinaret for den nye IPT-skolen hos Norges Bondelag. 10 november kl. 10.00. Her er mer informasjon om webinaret.