Kornmøte

  • Tips en venn om denne siden

Det arrangeres åpent kornmøte på Tyrifjord Hotell 8.mars fra kl.16.00. Tema: "Tørking og lagring av korn". Påmeldingsfrist 1.mars. Gratis. Arr.: Buskerud Bondelag.

Program

 

16.00 Åpning Ole Hans Unelsrød, Buskerud Bondelag

16.10 Lars Fredrik Stuve, Norske Felleskjøp

            Markedsrapport.

            Hvordan innrette kornproduksjonen for å optimalisere bruken av norsk kornråvare.

            Utfordringer knyttet til leverings topper på kornmottakene.

17.00 Enkel servering.

18.00 Lars Kjus, Norsk Landbruksrådgivning Øst.

            Lønnsomhet med tørking og lagring av korn i gårdsanlegg.

19.45 Beinstrekk

20.00 Alf Kristian Movik, FK Agri

            Presentasjon av ulike tørke og lagersystem.

21.00 Wiggo Andersen, bonde i Lier.

            Min motivasjon for å investere i tørke og lager, hvordan jeg har løst det.

21.45 Oppsummering og avslutning.

 

Påmelding innen 1. mars til eldor.bjerke@bondelaget.no  eller mobil 90115412

Deltakeravgift: Gratis.

Regionmøte Tyrifjord

Velkommen til regionmøter

Buskerud Bondelag inviterer til regionmøter 14. februar kl.10.00-14.00 på Gol, Frøysokstugu og 15. februar kl. 18.30 – 22.00 på Tyrifjord Hotell. På disse møtene har DU mulighet til å komme med innspill til jordbruksforhandlingene.

Våre samarbeidspartnere