Hva tenker du om å bli årets verver?

– Jeg ble veldig overrasket. Jeg har egentlig aldri hatt noe særlig sans for verving for jeg har syntes det har vært vanskelig, men så fant jeg ut at jeg bare måtte hoppe i det. De første telefonene jeg tok gikk selvfølgelig til folk jeg kjente og som jeg mistenkte kunne være interessert i å bli medlem. Når jeg da fikk en del positive svar tilbake ga det mersmak. Det er gøy at jeg klarte å verve så mange.

Har du noen gode tips til andre som ønsker å verve?

– For meg handlet det egentlig bare om å hoppe i det. Man finner raskt ut at det ikke er så farlig som man kanskje først tenker.

Du har altså vervet hele 21 nye medlemmer alene. Hva er hemmeligheten?

– Jeg er medlem i Strand Bondelag, som også ble kåret til Årets lokallag i Rogaland i fjor. Det at vi har vært så aktive i lokallaget gjorde det mye lettere å verve nye medlemmer. De fleste hadde hørt mye om oss fra før og sett hvordan vi har jobbet aktivt for landbruket. Det tror jeg var viktig.

Hvorfor tenker du det er viktig å verve nye medlemmer?

– Jo flere vi er, jo sterkere blir vi. Vi i landbruket har jo egentlig det samme målet og da er det veldig viktig at vi samler oss. Vi trenger så mange som mulig for å oppnå gjennomslag for kravene våre.

Hvordan er det å være medlem i Bondelaget?

– Medlemsdemokratiet fungerer som det skal. Det er ikke så langt fra lokallaget og opp til toppen. Har du meninger eller noe du ønsker å si så er det både arenaer og takhøyde for å si det høyt. Det synes jeg er veldig bra.

Hva tenker du om den påvirkningen du kan ha som medlem i Bondelaget?

– Det er klart at over 60 000 ulike meninger ikke kan nå helt til toppen, men jeg opplever at grasrota gir innspill som blir hørt, lest og tatt med i beslutningene. Det er akkurat sånn det skal være i en medlemsorganisasjon.

Hva tenker du om tiden framover?

– Den helt avgjørende tiden framover var en viktig del av årsaken til at jeg fikk vervet så mange. Det er mye som lover godt politisk, men samtidig er det bare ord foreløpig. Jeg tør derfor ikke juble helt ennå, men kaller meg en forsiktig optimist. Det har derfor vært viktig for meg å verve nå, for jo flere og mer samlet vi er, jo vanskeligere blir det å overse oss. Det blir en spennende tid framover.

Brems i medlemsnedgangen

Organisasjonssjef Astrid SolbergNorges Bondelag hadde en medlemsnedgang på kun 0,7 prosent i 2021. Det vil si 410 medlemmer.

– Jeg er fornøyd med at medlemsnedgangen er bremset opp sett i lys av at vi har hatt et år med korona med få muligheter for fysiske møter i lokallagene, noe vi vet er viktig for medlemmene, sier Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag.

Bondelaget har nå 61.117 medlemmer, hvorav 26.600 er registrert som drivere av landbrukseiendommer. Det er drøyt 54 prosent av alle som mottar produksjonstilskudd i Norge.

Tre av fylkene hadde medlemsvekst; Buskerud, Vestfold og Telemark og Agder. Reinert Idsø fra Strand Bondelag ble Årets verver. Han vervet 21 nye medlemmer og får en Peltor signert av lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming. I tillegg til dette får han en invitasjon til Bondetinget i juni i premie. Vi gratulerer!