Snåsa Bondelag har omtrent 260 medlemmer, en solid medlemsmasse i ei bygd med 2200 innbyggere. Lokallaget bidrar til samhold i bygda ved å arrangere fagkvelder og samordner alle fagmøter med andre faglag. Tom Erik trekker fram bondepubene i lokallaget som en god møtearena. Der møtes medlemmene til et kort faginnlegg eller kanskje et kåseri. Etterpå tar de seg øl eller to.

- Så har vi det trivelig sammen og juger og skryter litt til hverandre. Jeg tror de fleste har en nytte av hverandre på disse kveldene, sier Tom Erik.

Viktig samhold

Kvelder med kolleger er ikke bare jug og skryt, det er også en god arena for å ta opp mer alvorlige temaer. Tom Erik er klar på at han mener det er viktig med samhold i næringa. 

 - Vi bønder arbeider mye aleine, og det er ikke bestandig marginene er på vår side, med været for eksempel. Da er det godt å treffe kolleger og kunne prate om utfordringene vi har og kanskje få en del svar. Da føles det gjerne litt lettere når man har fått lufta seg litt. Samholdet med andre bønder i Snåsa har betydd mye for meg.

- Bondelaget drar folk med

 Tom Erik sier han kjenner til flere tilfeller der bonden har gått på en skikkelig smell, på grunn av både mye arbeid og mye ansvar. Det er tungt å få det til å gå rundt av og til.

 - Det er vel litt kjennetegnet  på at det holder på å gå galt, at man detter ut av det sosiale felleskapet.  Det er ikke så mye som skal til, kanskje bare en telefonsamtale for å få de inn igjen. Bondelaget er med å bidrar på å dra med folk i et felleskap, som passer på at flokkene får samlet seg. Vi er vel flokkdyr vi mennesker, som både kua og hesten er.

 Tom Erik sier at kollegene i Snåsa Bondelag er flinke til å ta vare på hverandre, og er ivrige på å stille opp der det er behov for det. Det er en trygghet i dette, mener han.

 - Det er godt å ha noen å prate med. Da får man blåst ut litt. Avslutningsvis ønsker jeg å sitere en av mine tidligere naboer som brukte å si: Det beste med å være på fest i Bondelaget er å drikke brennvin og prate om ku.

Tom Eriks 3 ting som kan komme ut av felleskapet i Bondelaget

  Få blåst ut litt

  Giv til å stå på ekstra etter samtaler med kolleger

  Føler at du er en del av noe større