Agnethe er 32 år, mjølkebonde og lokallagsleder i Veldre Bondelag. Hun har vært medlem i Norges Bondelag siden 2016, og mener Bondelaget skaper en viktig møteplass i bygda. I Veldre Bondelag har de Bondepub en gang i halvåret. Her møtes lokallaget gjerne til et foredrag, og deretter blir det pub og fest utover kvelden for de som ønsker det.

 - For meg så er det viktigste med medlemskapet mitt det nettverket og fellesskapet som jeg får i Bondelaget. I Veldre er det et veldig godt nettverk i form av Veldre bondelag. For meg som er innflytter så var det veldig nyttig å melde seg inn, her er jeg blitt kjent med flere andre unge bønder. Vi diskuterer både utfordringer, forventinger og drømmer fremover. Og det er mye å lære av de som har vært i Bondelaget lenge.

Gode kolleger å støtte seg på

Agnethe forteller at hun og familien trives godt i yrket sitt. Men det er selvsagt ikke alltid noen dans på roser, og hun trekker frem tørkesommeren i 2018 som et eksempel på en intensiv og til tider vanskelig periode. 

 - Å være bonde kan være ensomt. Det er absolutt viktig å ha et sosialt nettverk, og vite at det er noen som bryr seg. Bondelaget er flinke til å minne oss på at man også må prioriterer seg sjøl, og gå på bekostning av seg sjøl når det er mye som står på. Jeg både kjenner folk og har hørt om folk som har hatt behov for støttespillere i hverdagen. Da er det viktig at man har et felleskap og at man føler man har gode kolleger å støtte seg på.

Optimist om framtida

 Det hender Agnethe kjenner litt på en bekymring for usikkerheten rundt mjølkeproduksjon og landbruket fremover. Men hun sier hun optimistisk for framtiden som bonde.

- Jeg er lidenskapelig opptatt av vi skal ha norsk matproduksjon, vi må ta ansvar og produsere vår egen mat, og det gjør vi på en bærekraftig og klimavennlig måte ved å utnytte ressursene her i området. Vi trenger å produsere mat i Norge og på de ressursene som er her. Det jobber Bondelaget for. Bli medlem i Bondelaget du og!