Prosjektet ledes av NOF med Ola Ragnar Gjøra, Surnadal som prosjektleder, og omfatter 15 kommuner på Nordmøre og i Romsdal. For hver kommune er det utpekt en eller flere representanter i NOF som kontaktpersoner. Oversikt over kommunene og kontaktpersonene finner du på www.nofmr.no.

I tillegg til egen rekognosering og oppfølging i hver kommune er vi avhengige av rapportering om observerte viper og storspover fra publikum.

Prosjektets hovedoppgave er å gå direkte på tiltak i samarbeid med grunneier. Eksempel på tiltak kan være beskyttelse av reir ved gjødsling, utsatt slått, og sette igjen gras rundt reiret. Hovedformålet er å bidra til vellykket hekking, slik at vi kan få opp igjen bestanden av disse karakterfuglene i kulturlandskapet. Fylkesmannen har også støtteordninger for å kompensere for tiltak som utsatt slått. Fylkesmannen støtter også prosjektet økonomisk.

- Det er avgjørende med et godt samarbeid med Bondelaget og den enkelte bonde, sier Leder i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Møre og Romsdal, Olbjørn Kvernberg. - Det er den enkelte bonde som kan gjennomføre de tiltakene som bidrar til vellykket hekking. Vi er svært glade for den positive holdningen fra Bondelaget, sier Kvernberg.

Forum for Natur- og Friluftsliv (FNF) ved leder Ingbjørn Bredeli, som representer 12 friluftsorganisasjoner, blant annet Den Norske Turistforening (DNT), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og 4H, er opptatt av å ivareta mangfoldet i naturen. - Det er en stor opplevelse å se disse karakterfuglene i Kulturlandskapet, sier Ingbjørn Bredeli.

Organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag, Arnar Lyche, sier at Bondelaget og bøndene er opptatt av å ivareta hekkebiotopene for disse fuglene, og er svært positive til å bidra i prosjektet. -Selv om vi ikke har full oversikt over årsakene til den sterke nedgangen for vipe og storspove, kan det ha sammenheng med et mer effektivt landbruk. Våre medlemmer bidrar gjerne til beskytte hekkeforholdene for fugler på åker og eng, sier Lyche.

Kontaktpersoner:

Olbjørn Kvernberg, Leder NOF Møre og Romsdal, tlf. 913 70 899

Arnar Lyche, Organisasjonssjef Møre og Romsdal Bondelag, tlf. 414 18 871

Ingbjørn Bredeli, FNF-koordinator, tlf. 464 31 427