Nyheter

- Når bonden har det godt, har samfunnet det godt

(DRIVA): Leder Petter Bartnes i Norges Bondelag uttrykker stor bekymring for den landbrukspolitikken dagens regjering fører og den retningen som er skissert for landbrukspolitikken i landbruksmeldinga.

– Desse tala må sjølv Bondelaget kunne gle seg over

(NRK MØRE OG ROMSDAL): Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) meiner bøndene på Vestlandet tener langt betre enn dei sjølve gir inntrykk av. I fjor auka inntektene med ni prosent.

Dagros må mosjonere

(SUNNMØRSPOSTEN): Møre og Romsdal Bondelag inviterte mjølkebønder til samling. Det er ikkje lenger noko bønn: Alle kyr skal mosjonerast – ute i det fri. Elles får bøndene bot.

Kjempar for små bruk

(SUNNMØRINGEN): Regjeringa må vente store endringar i landbruksmeldinga, viss stortingspolitikarar frå Møre og Romsdal får viljen sin. Slik kan ein samanfatte det opne ordskiftet som Møre og Romsdal Bondelag stod bak i Storfjord kulturhus måndag.

Reiseliv og landbruk saman mot gjengroing

(NRK MØRE OG ROMSDAL): Gjengroing av kulturlandskapet uroar, og krev eit samspel mellom reiseliv og landbruk. Det er konklusjonen frå eit debattmøte der dette var tema. Fylkesleiaren i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen, har same bodskapen som representanten frå reiselivet.

– Slaget står i vest

(ROMSDALS BUDSTIKKE): Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) og regjeringen foreslår å effektivisere og øke matproduksjonen ved å lage større gardsbruk og enheter. I debattmøtet Møre og Romsdal Bondelag trommet sammen til på Stranda, fikk meldinga hard medfart.

Protesterte med vardebål på Sjøholt

(BYGDEBLADET): Bondelaga i Ørskog, Skodje og Haram aksjonerte. - Jorda ligg der den ligg. Vi brenn for eit variert landbruk – over heile landet, sa Knut Ivar Bøe i Ørskog Bondelag og viste til vestlandsk jordbruk i kupert terreng.

Vestnesbønder har investert millionar

(BYGDEBLADET): Landbruket er av dei største næringane i Vestnes kommune, med 101 årsverk knytt til direkte produksjon. Dei siste åra har fleire, og gjerne yngre bønder, satsa stort med nye driftsbygningar.

Bålaksjon i Surnadal for en bedre landbruksmelding

(DRIVA): Bøndene samles i landsomfattende bålaksjon før regjeringas landbruksmelding skal behandles i Stortinget. Leder i Surnadal bondelag, Sivert Mauset, har invitert bønder fra hele kommunen til bålsamling heime hos ham.

Vestnesbønder aksjonerte

(BYGDEBLADET): Tirsdag ettermiddag aksjonerte bøndene i Vestnes med å tenne bål på Katholmen. Mellom 40 og 50 bønder var der, både unge og veteraner i næringa.

– Dette er svært alvorleg

(MØRE-NYTT): Lokale gardbrukarar i Ørsta markerte tysdag misnøyen mot landbruksmeldinga ved å tenne bål på badeplassen Vekslet. Vi er redde for at konsekvensane vert svært skadelege.

Protestaksjon i Ørskog: Brenn for landbruk

(SUNNMØRSPOSTEN): Bønder på Sunnmøre samla i protest mot jordbrukspolitikken, men ministeren forstår ikkje noko. Eit titals bønder var samla til ein protestaksjon på eit jorde ved E39 i Sjøholt.

Brenner bål for landbruket

(NRK MØRE OG ROMSDAL): I dag brant bønder i hele Norge bål i protest mot regjeringens forslag om endring i landbrukspolitikken. Tirsdag møtte lokale bønder opp utenfor Felleskjøpet i Molde, og samlet seg rundt den symbolske bålpanna.

Her er Norges nye bondelagskokk

(NRK MØRE OG ROMSDAL): Nils-Henning Nesje fra Langevåg i Sula er utnevnt til bondelagskokk for 2017 og 2018. Hedersutnevnelsen skjedde under matmessa Grüne Woche i Berlin – og Nesje flagger offensive ambisjoner.

KrF kritisk til nye mål for landbruket

(BYGDEBLADET): Medlemane i Møre og Romsdal Bondelag reagerer på stortingsmeldinga om framtida for landbruket. Skodje Samdrift hadde besøk i fjøset av stortingskandidat Steinar Reiten (KrF) og Gunnhild Overvoll, nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag for å diskutere landbrukspolitikk.

Bondelaget møtte Høgre

(SUNNMØRSPOSTEN): Bondelaget i Møre og Romsdal orienterer i desse dagar partia på Mørebenken om si meining, og fredag var turen kome til Møre og Romsdal Høgre.

Våre samarbeidspartnere