Surnadal Bondelag og Rindal Bondelag har gått sammen om felles Åpen Gård-arrangement søndag 25. august kl. 11.00-15.00 med Jo og Berit Fugelsøy, Almbergvegen 72 i Øvre Surnadal som vertskap.

Molde Bondelag er arrangør av Åpen Gard søndag 25. august kl 12.00-16.00 på Langhol Gard på Istad med Jorunn Gunnerød og Erling Tistel som vertskap.

Søndag 8. september holder Vestnes Bondelag Åpen Gard kl 12.00-16.00 på Øvstedal gård i Tresfjord på garden til Lasse Øvstedal Brenna.

I fjor var det 30-årsjubileum for Åpen Gård, som er landbrukets store familiearrangement, og Bondelagets viktigste døråpner mellom landbruket og resten av befolkninga. Dette er dagen alle kan komme på gardsbesøk for å gjøre seg kjent med bonden, matproduksjon og livet på garden. Det er lokale bondelag som står bak de nærmere 100 arrangementene som holdes over hele landet i høst, og med god hjelp fra øvrige lokale landbruksorganisasjoner. De siste årene har mange tusen besøkende over hele landet fått oppleve en hyggelig dag på en gjestfri gard, der en får sett litt av kvalitetene ved norsk landbruk i den betydninga næringa har for produksjonen av mat, vedlikehold av kulturlandskap, levedyktige lokalsamfunn og verdiskaping.

Kontaktpersoner:

Surnadal Bondelag, Ragna Marie Mauset, rmariem@online.no Tlf 911 65 557

Vertskap: Jo og Berit Fugelsøy, jofugelsoy@hotmail.com Tlf 907 65 668

 

Molde Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård, kjersti_ellingsgard@hotmail.com Tlf  950 22 320

Vertskap: Erling Tistel og Jorunn Gunnerød, erling.tistel@gmail.com 415 33 412

 

Vestnes Bondelag, Nils Øvstedal, nils.ovstedal@icloud.com Tlf 915 34 630

Vertskap: Lasse Brenna Øvstedal, l.ovst@online.no Tlf 905 14 584