Klikk på bildet over for å lese omtale på www.trollheimsporten.no 25. august 2019Også i år åpnes grinder og fjøsdører, og publikum inviteres til Åpen Gard for å bli kjent med folk, dyr, gardsdrift og tradisjonelt landbruk. Hele familien fikk en spennende og annerledes dag.

Surnadal Bondelag og Rindal Bondelag hadde felles Åpen Gård-arrangement søndag 25. august med Jo og Berit Fugelsøy i Øvre Surnadal som vertskap. Vel 300 besøkende var innom garden. Bildeglimt og omtale fra Åpen Gard i Surnadal (i PDF – klikk her) eller se her på www.trollheimsporten.no

Molde Bondelag hadde nærmere 600 besøkende da de arrangerte Åpen Gard 25. august på Langhol Gard på Istad med Jorunn Gunnerød og Erling Tistel som vertskap. Se bildene under.

Søndag 8. september holder Vestnes Bondelag Åpen Gard kl 12.00-16.00 på Øvstedal gård i Tresfjord på garden til Lasse Øvstedal Brenna.

I fjor var det 30-årsjubileum for Åpen Gård, som er landbrukets store familiearrangement, og Bondelagets viktigste døråpner mellom landbruket og resten av befolkninga. Dette er dagen alle kan komme på gardsbesøk for å gjøre seg kjent med bonden, matproduksjon og livet på garden. Det er lokale bondelag som står bak de nærmere 100 arrangementene som holdes over hele landet i høst, og med god hjelp fra øvrige lokale landbruksorganisasjoner. De siste årene har mange tusen besøkende over hele landet fått oppleve en hyggelig dag på en gjestfri gard, der en får sett litt av kvalitetene ved norsk landbruk i den betydninga næringa har for produksjonen av mat, vedlikehold av kulturlandskap, levedyktige lokalsamfunn og verdiskaping.

Bildeglimt fra Åpen Gard på Langhol Gard på Istad i Molde:

Styremedlem i Molde Bondelag, Gunnar Wentzel, på stand for Bondelaget.

Even Nilsen fra Bygdeungdomslaget stilte med konkurranse.

Hestene fra Molde Hestesportsklubb var et populært innslag.

Det var kø for å komme inn på omvisning i fjøset.