Fylkesstyret (klikk på bildet for stort bilde)

 

Mobil

E-post

Leiar: Oddvar Mikkelsen, Todalsvegen 513, 6640 Kvanne 41460565 oddvarm74@gmail.com  
Nestleiar: Gunnhild Overvoll, Dalevegen 1222, 6200 Stranda 97164856

gmover@online.no

Styremedlem:  Petter Melchior, Dalssida 22, 6214 Norddal 92283477 petter.melchior@gmail.com
Styremedlem: Odd Bjarne Bjørdal, Bjørdalsveien 145, 6156 Ørsta 95928731 oddbjarne.bjordal@tussa.com
Styremedlem: Vegard Smenes, Utheimsveien 274, 6532 Averøy 99786830 vsmenes@gmail.com
1. vara: Marte Halvorsen, Valsøyfjordvn 1577, 6687 Valsøyfjord 93423436 martehalvorsen1@gmail.com
2. vara: Konrad Johan Kongshaug, Kvernesveien 1940, 6531 Averøy 90856350 konradkongshaug@hotmail.com
3. vara: Anna Håland Berget, Høljenes, 6300 Åndalsnes 

91522107

bergetann@hotmail.com  

Leiar M&R Bygdekvinnelag: Monica Frisvold Vågan, 6350 Eidsbygda   91605390 monikafrisvoldvagan@yahoo.no

Nestleiar M&R Bygdekvinnelag: Ingunn Talgø, 6628 Meisingset

 

99562957

italgo98@gmail.com

Leiar M&R Bygdeungdomslag: Silje Brubæk, 6456 Skåla

 

93685248

silje.brubek@nesset.kommune.no

Nestleiar M&R Bygdeungdomslag: Torhild Stakvik, 6490 Eide   97478933 torhild@stakvik.no

Sentrale tillitsvalde:

 

 

 

Årsmøteordstyrar: Oddvar Tynes, 6218 Hellesylt   90031859 oddvar.tynes@gmail.com
Ordførar årsmøtet Norges Bondelag: Arne Magnus Aasen, 6670 Øydegard   48043584 arne.magnus.aasen@gmail.com
Grønttalsperson: Audun Skjervøy, 6210 Valldal   99579175 audun@storstova.no
Æresmedlem M&R Bondelag: Guttorm Kjelsvik, 6390 Vestnes   95224417 kjelsvik@xi.no
Æresmedlem M&R Bondelag: Gunnar Waagen, 6629 Torjulvågen   91812565 waagen@tingvollost.no
Æresmedlem M&R Bondelag: Gunnar Wentzel, 6421 Molde   90729582 gwentzel@online.no
Æresmedlem M&R Bondelag: Jørgen Holte, 6120 Folkestad   41694092 holtejoergen@tussa.com

Regionale tillitsvalgte i samvirket og landbruksorganisasjonar i M&R:

Tine Midt - eierutvalg: Birgit Oline Kjerstad, 6293 Longva   48111549 birgitkj@online.no
Tine Midt - eierutvalg: Kenneth Høyning, 6638 Osmarka   95151649 kenneth@hansgarden.no
Nortura, konsernstyremedlem Olav Håkon Ulfsnes, 6697 Vihals   90015888 olav@ulfsnes.com
Felleskjøpet Agri, styremedlem Wenche Ytterli, 6360 Åfarnes   91582472 wenche@overboen.no
M&R Sau- og geitalslag, fylkesleiar Hilmar Kleppe, 6522 Frei   96880900

hilmar.kleppe@dalensauegard.no

Norsvin, leiar John Magne Krøvel, 6156 Ørsta   98877561 jmk@tussa.com
TYR M&R fylkesleiar Asbjørn Dahlen, 6638 Osmarka   90790139 asbjorn.dahlen@hotmail.com
Landbruk Nordvest v/styreleiar Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide   95264979 inge.karlsvik@stayon.no

 

Regionkontakt Studiearbeid / BSF,  Fannestrandveien 63, 6415 Molde

71202890

atle.frantzen@bondelaget.no

Samarbeidsadvokat Ole H.Rødstøl Julsundv 4, 6412 Molde. Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS

71249400

ohr@ovgj.no

Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdal, Postboks 2015, 6402 MOLDE   http://www.gjensidige-nr.no/no/index.html

03100

http://www.gjensidige-nr.no/no/index.html

Fylkesmannen Møre og Romsdal - landbruksavdelingaFylkeshuset, 6404 Molde. Landbruksdirektør Frank Madsøy

71258000

fmmrfrma@fylkesmannen.no     

Nei til EU i M&R, leiar Ole Ø. Kvalheim, 6456 Skåla

71241031

okvalhe@online.no   92061548

Gjermundnes vidaregåande skule, 6392 Vikebukt

71188750

gjermundnes@mrfylke.no