Fylkesstyret 2020/2021: F.v.: Fylkesleder Konrad Kongshaug, Averøy, nestleder Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, styremedlem Petter Melchior, Fjord, styremedlem Anna Håland Berget, Rauma, 1. vara Audun Skjervøy, Fjord, 2. vara Ole Henrik Rindli, Molde og 3. vara Kristine Blindheim, Giske. Innfelt styremedlem Hilde Kjersem Kolberg, Hustadvika (Foto: Arild Erlien).

 

 

 

 

Fylkesstyret (klikk på bildet for stort bilde)

 

Mobil

E-post

Leiar: Oddvar Mikkelsen, Todalsvegen 513, 6640 Kvanne41460565oddvarm74@gmail.com  
Nestleiar: Gunnhild Overvoll, Dalevegen 1222, 6200 Stranda97164856

gmover@online.no

Styremedlem:  Petter Melchior, Dalssida 22, 6214 Norddal92283477petter.melchior@gmail.com
Styremedlem: Odd Bjarne Bjørdal, Bjørdalsveien 145, 6156 Ørsta95928731oddbjarne.bjordal@tussa.com
Styremedlem: Vegard Smenes, Utheimsveien 274, 6532 Averøy99786830vsmenes@gmail.com
1. vara: Marte Halvorsen, Valsøyfjordvn 1577, 6687 Valsøyfjord93423436martehalvorsen1@gmail.com
2. vara: Konrad Johan Kongshaug, Kvernesveien 1940, 6531 Averøy90856350konradkongshaug@hotmail.com
3. vara: Anna Håland Berget, Høljenes, 6300 Åndalsnes 

91522107

bergetann@hotmail.com  

Leiar M&R Bygdekvinnelag: Monica Frisvold Vågan, 6350 Eidsbygda 91605390monikafrisvoldvagan@yahoo.no

Nestleiar M&R Bygdekvinnelag: Ingunn Talgø, 6628 Meisingset

 

99562957

italgo98@gmail.com

Leiar M&R Bygdeungdomslag: Silje Brubæk, 6456 Skåla

 

93685248

silje.brubek@nesset.kommune.no

Nestleiar M&R Bygdeungdomslag: Torhild Stakvik, 6490 Eide 97478933torhild@stakvik.no

Sentrale tillitsvalde:

 

 

 

Årsmøteordstyrar: Oddvar Tynes, 6218 Hellesylt 90031859oddvar.tynes@gmail.com
Ordførar årsmøtet Norges Bondelag: Arne Magnus Aasen, 6670 Øydegard 48043584arne.magnus.aasen@gmail.com
Grønttalsperson: Audun Skjervøy, 6210 Valldal 99579175audun@storstova.no
Æresmedlem M&R Bondelag: Guttorm Kjelsvik, 6390 Vestnes 95224417kjelsvik@xi.no
Æresmedlem M&R Bondelag: Gunnar Waagen, 6629 Torjulvågen 91812565waagen@tingvollost.no
Æresmedlem M&R Bondelag: Gunnar Wentzel, 6421 Molde 90729582gwentzel@online.no
Æresmedlem M&R Bondelag: Jørgen Holte, 6120 Folkestad 41694092holtejoergen@tussa.com

Regionale tillitsvalgte i samvirket og landbruksorganisasjonar i M&R:

Tine Midt - eierutvalg: Birgit Oline Kjerstad, 6293 Longva 48111549birgitkj@online.no
Tine Midt - eierutvalg: Kenneth Høyning, 6638 Osmarka 95151649kenneth@hansgarden.no
Nortura, konsernstyremedlem Olav Håkon Ulfsnes, 6697 Vihals 90015888olav@ulfsnes.com
Felleskjøpet Agri, styremedlem Wenche Ytterli, 6360 Åfarnes 91582472wenche@overboen.no
M&R Sau- og geitalslag, fylkesleiar Hilmar Kleppe, 6522 Frei 96880900

hilmar.kleppe@dalensauegard.no

Norsvin, leiar John Magne Krøvel, 6156 Ørsta 98877561jmk@tussa.com
TYR M&R fylkesleiar Asbjørn Dahlen, 6638 Osmarka 90790139asbjorn.dahlen@hotmail.com
Landbruk Nordvest v/styreleiar Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide 95264979inge.karlsvik@stayon.no

 

Regionkontakt Studiearbeid / BSF,  Fannestrandveien 63, 6415 Molde

71202890

atle.frantzen@bondelaget.no

Samarbeidsadvokat Ole H.Rødstøl Julsundv 4, 6412 Molde. Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS

71249400

ohr@ovgj.no

Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdal, Postboks 2015, 6402 MOLDE   http://www.gjensidige-nr.no/no/index.html

03100

http://www.gjensidige-nr.no/no/index.html

Fylkesmannen Møre og Romsdal - landbruksavdelingaFylkeshuset, 6404 Molde. Landbruksdirektør Frank Madsøy

71258000

fmmrfrma@fylkesmannen.no    

Nei til EU i M&R, leiar Ole Ø. Kvalheim, 6456 Skåla

71241031

okvalhe@online.no   92061548

Gjermundnes vidaregåande skule, 6392 Vikebukt

71188750

gjermundnes@mrfylke.no