Fylkesstyret 2021/2022:

Øverst fra venstre: fylkesleder Konrad Kongshaug, Averøy, nestleder Anna Håland Berget, Rauma og styremedlem Ørjan Stenerud, Giske.

Nederst fra venstre: styremedlem Hilde Kjersem Kolberg, Hustadvika, styremedlem Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta og 1. vara Audun Skjervøy, Fjord. (Foto: Arild Erlien).

 

 

 

 

Fylkesstyret (klikk på bildet for stort bilde)

 

Mobil

E-post

Leiar: Oddvar Mikkelsen, Todalsvegen 513, 6640 Kvanne41460565oddvarm74@gmail.com  
Nestleiar: Gunnhild Overvoll, Dalevegen 1222, 6200 Stranda97164856

gmover@online.no

Styremedlem:  Petter Melchior, Dalssida 22, 6214 Norddal92283477petter.melchior@gmail.com
Styremedlem: Odd Bjarne Bjørdal, Bjørdalsveien 145, 6156 Ørsta95928731oddbjarne.bjordal@tussa.com
Styremedlem: Vegard Smenes, Utheimsveien 274, 6532 Averøy99786830vsmenes@gmail.com
1. vara: Marte Halvorsen, Valsøyfjordvn 1577, 6687 Valsøyfjord93423436martehalvorsen1@gmail.com
2. vara: Konrad Johan Kongshaug, Kvernesveien 1940, 6531 Averøy90856350konradkongshaug@hotmail.com
3. vara: Anna Håland Berget, Høljenes, 6300 Åndalsnes 

91522107

bergetann@hotmail.com  

Leiar M&R Bygdekvinnelag: Monica Frisvold Vågan, 6350 Eidsbygda 91605390monikafrisvoldvagan@yahoo.no

Nestleiar M&R Bygdekvinnelag: Ingunn Talgø, 6628 Meisingset

 

99562957

italgo98@gmail.com

Leiar M&R Bygdeungdomslag: Silje Brubæk, 6456 Skåla

 

93685248

silje.brubek@nesset.kommune.no

Nestleiar M&R Bygdeungdomslag: Torhild Stakvik, 6490 Eide 97478933torhild@stakvik.no

Sentrale tillitsvalde:

 

 

 

Årsmøteordstyrar: Oddvar Tynes, 6218 Hellesylt 90031859oddvar.tynes@gmail.com
Ordførar årsmøtet Norges Bondelag: Arne Magnus Aasen, 6670 Øydegard 48043584arne.magnus.aasen@gmail.com
Grønttalsperson: Audun Skjervøy, 6210 Valldal 99579175audun@storstova.no
Æresmedlem M&R Bondelag: Guttorm Kjelsvik, 6390 Vestnes 95224417kjelsvik@xi.no
Æresmedlem M&R Bondelag: Gunnar Waagen, 6629 Torjulvågen 91812565waagen@tingvollost.no
Æresmedlem M&R Bondelag: Gunnar Wentzel, 6421 Molde 90729582gwentzel@online.no
Æresmedlem M&R Bondelag: Jørgen Holte, 6120 Folkestad 41694092holtejoergen@tussa.com

Regionale tillitsvalgte i samvirket og landbruksorganisasjonar i M&R:

Tine Midt - eierutvalg: Birgit Oline Kjerstad, 6293 Longva 48111549birgitkj@online.no
Tine Midt - eierutvalg: Kenneth Høyning, 6638 Osmarka 95151649kenneth@hansgarden.no
Nortura, konsernstyremedlem Olav Håkon Ulfsnes, 6697 Vihals 90015888olav@ulfsnes.com
Felleskjøpet Agri, styremedlem Wenche Ytterli, 6360 Åfarnes 91582472wenche@overboen.no
M&R Sau- og geitalslag, fylkesleiar Hilmar Kleppe, 6522 Frei 96880900

hilmar.kleppe@dalensauegard.no

Norsvin, leiar John Magne Krøvel, 6156 Ørsta 98877561jmk@tussa.com
TYR M&R fylkesleiar Asbjørn Dahlen, 6638 Osmarka 90790139asbjorn.dahlen@hotmail.com
Landbruk Nordvest v/styreleiar Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide 95264979inge.karlsvik@stayon.no

 

Regionkontakt Studiearbeid / BSF,  Fannestrandveien 63, 6415 Molde

71202890

atle.frantzen@bondelaget.no

Samarbeidsadvokat Ole H.Rødstøl Julsundv 4, 6412 Molde. Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS

71249400

ohr@ovgj.no

Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdal, Postboks 2015, 6402 MOLDE   http://www.gjensidige-nr.no/no/index.html

03100

http://www.gjensidige-nr.no/no/index.html

Fylkesmannen Møre og Romsdal - landbruksavdelingaFylkeshuset, 6404 Molde. Landbruksdirektør Frank Madsøy

71258000

fmmrfrma@fylkesmannen.no    

Nei til EU i M&R, leiar Ole Ø. Kvalheim, 6456 Skåla

71241031

okvalhe@online.no   92061548

Gjermundnes vidaregåande skule, 6392 Vikebukt

71188750

gjermundnes@mrfylke.no