Odd Helge Gangstad på talerstolen under Bondelagets årsmøtet på Lillehammer.Odd Helge Gangstad viste i innlegget sitt i generaldebatten på årsmøtet på Lillehammer onsdag til brevet som styret i Møre og Romsdal Bondelag nylig har sendt til Norges Bondelag med oppfordring til å nedsette ei arbeidsgruppe som ser nærmere på samdrifter i melkeproduksjonen. Bakgrunn for fylkeslagets innspill er gjentatte henvendelser fra samdriftsbønder i vårt fylke som er misfornøyd med Bondelagets innsats. Og det toppet seg nå i vår.

Møre og Romsdal Bondelag kom med følgende innspill foran årets jordbruksforhandlinger: ”Samdrift er et arbeidsfellesskap av bønder og ble startet med bakgrunn i et ønske om stabil avløserfunksjon og mer ordnet fritid for melkebonden, samt intern sikkerhet ved sykdom. Krav om dokumentasjon av avløserutgifter, betyr i praksis at samdriftsmedlemmer ikke lenger kan avløse hverandre, men må leie inn ekstern avløser. En direkte inntektsnedgang på kr 73 000 for hver samdrift. Krav om dokumentasjon av utgifter til avløser må, slik som tidligere, kun gjelde for enkeltmannsforetak.”

- Vi har hørt at saken ble vurdert av forhandlingsutvalget, men prioritert bort. Det har vekket stor misnøye blant våre samdriftsbønder at dokumentasjonskravet i forbindelse med avløsing ikke ble foreslått fjernet i kravdokumentet. Videre har endring i regler om driftsfellesskap vært et hett tema. Vi har enkeltbønder som driver med sau på utsiden av melkesamdrifta, hvor dette har gitt seg uheldig utslag.

Odd Helge Gangstad mener ved å sette ned ei arbeidsgruppe som ser på alle sider rundt samdrifter, tar Bondelaget samdriftsbøndene på alvor. Samtidig vil det være avklarende og bevisstgjørende for samdriftenes rolle framover.