Rådgiver Rose Bergslid og organisasjonssjef Arnar Lyche i Møre og Romsdal BondelagLeserinnlegget har følgende tekst:

Vi henger bjella på feil ku

Kyr og andre drøvtyggere fremstilles ofte som syndebukker i klimadebatten. Mens vi pumper olje som aldri før skal kjøttfrie mandager berge oss fra klimaendringene.

Helt siden 80-tallet har det vært oljefest i Norge. Hvert år eksporterer vi olje og gass for flere hundre milliarder kroner, men klimautslippene fra denne oljen belastes klimaregnskapet til mottakerlandet. Disse inntektene har gitt oss nordmenn en kjøpekraft som de fleste andre land bare kan drømme om. Det aller meste av det vi kjøper produseres i utlandet, og klimagassutslipp som følge av denne produksjonen belastes produksjonslandet. Med andre ord - vi slipper å stå til ansvar for mesteparten av utslippene vi genererer gjennom vår store oljeaktivitet, og utslippene vi generer gjennom vårt enorme forbruk.

Når hele produksjonen på norsk sokkel i 2017 forbrennes i inn- og utland frigjøres anslagsvis 640 millioner tonn CO2. Grovt regnet tilsvarer dette utslipp fra 195 millioner melkekyr. I Norge har vi 220 000 melkekyr. I rapporten «Vurdering av klimatiltak i jordbruket» (2015) fra NIBIO viser beregninger at dersom vi reduserer forbruket av rødt kjøtt med 40 prosent - og dette erstattes med planteføde - vil det gi en samlet reduksjon av klimagassutslipp fram til 2050 på 690 000 tonn CO2. Dette utgjør om lag en promille av de årlige utslippene generert fra olje- og gass fra norsk sokkel. Det kan være flere grunner for ikke å spise rødt kjøtt, men som klimatiltak monner det ikke.

Global oppvarming skyldes ubalanse i karbonets og nitrogenets kretsløp, og her må og skal jordbruket ta sin del av ansvaret. I moderne jordbruk importeres store mengder dyrefôr uten at gjødsla eksporteres tilbake. Dette fører til et kostbart underskudd av næringsstoffer et sted og et forurensende overskudd et annet sted. Vi må tenke kretsløp i alt vi gjør. God utnyttelse av tilført karbon og nitrogen i produksjonene gir klimavennlig produksjon. Her har jordbruket helt klart en jobb å gjøre.

Arnar Lyche - organisasjonssjef og Rose Bergslid - rådgiver i Møre og Romsdal Bondelag