Nortura, Felleskjøpet, TINE, Fylkesmannen og Bondelaget i Møre og Romsdal hadde også i år gått sammen om samling for unge bønder, som samlet deltakere fra hele fylket.

Målet med samlinga er å etablere nettverk, både for unge etablerte bønder og for de som er på veg inn i næringa. I tillegg bidra til å formidle relevant kunnskap om næringa, aktuelle saker, organisasjonene og det å være ung bonde. Rundturen på øyene i Ytre Romsdal: Harøya, Finnøya og Gossen, ga deltakerne mange gode opplevelser og minner.

Samlinga var lagt opp med busstur, med oppmøte og avreise fra Felleskjøpet Agri i Molde fredag via Vestnes og Brattvåg og med ferje til Harøya. Overnatting på Finnøy Havstuer. Retur med ferje lørdag var via Aukra.

Gardsbesøk

Ved ankomst Harøya var første gardsbesøk hos Lars Petter Harnes, som driver med mjølk og kjøttproduksjon. Han drev tidligere i samdrift med to naboer, hvor den ene var All Elin Harnes. Etter at samdriften ble oppløst har han drevet videre i samdriftsfjøset. Bygningen er svært enkel, men den fungerer bra for både dyr og røkter. Sønnen Eivind arbeider som elektroingeniør, men har nå bestemt seg for å ta over drifta.

Deretter var det gangavstand til neste gardsbesøk, Harnesmyr Gard DA og Ann Elin Harnes. Her blir det produsert 500 000 liter mjølk i året og rundt 13 tonn med kjøtt fra 140 storfe og 35 villsau. Grasproduksjon på omtrent 750 dekar. Mjølkeproduksjonen skjer i ei moderne og lettstelt driftsbygning.

Fra fiskerbonde til kvalfangst

Etter ankomst og innsjekking på Finnøy Havstuer, holdt Ole Mindor Myklebust ved Myklebust Kvalprodukt et inspirerende foredrag om «Fra fiskerbonde til kvalfangst og foredling av produkt fra havet.»

Med utgangspunkt i Fiskebåtrederiet Kato AS har Ole Mindor Myklebust videreført arven som fiskerbonde. M/S Kato driver kvalfangst i sommerhalvåret og fiske etter konvensjonell kvitfisk i vinterhalvåret. Myklebust Kvalprodukter AS er i dag størst i landet på salg og videreforedling av kvalprodukt under merkevaren «Kvalitetskval fra Norskehavet».  I tillegg blir det under merkevaren «Polaris Helseprodukt» utviklet produkt produsert i Norge av spekk og muskel fra vågekval fangstet ved Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen.

Inspirasjonsforedrag

Lørdagen startet med et inspirasjonsforedrag av Vegard Smenes fra Averøy, medlem i Eierutvalg TINE Midt og styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag. Med tema «Ung bonde inn i framtida», kom han med tanker og erfaringer om hvordan det er å drive som ung bonde og å være tillitsvalgt i organisasjonene i landbruket.

Landbruksorganisasjonene

Deretter presenterte landbruksorganisasjonene seg selv og la fram aktuelle saker, med gode råd på veien. De som sto for dette, var medlemssjef i TINE Rådgiving og Medlem Møre og Romsdal, Jenny Velle, organisasjonsleder Nortura Midt-Norge, Brit Kari Eidsetflot Hauger og fagkonsulent drøv og plantekultur i Felleskjøpet, Bastian Weiberg-Aurdal.

Hollingsholm Gard

Etter busstur over Aukra, var siste programpost gardsbesøk på Hollingsholm Gard. Lisbeth og Andreas Hollingsholm kunne i 2016 innvie ny sauefjøs, kaldfjøs med tallegolv og kapasitet på ca 200 vinterfora sau i stålhall. På garden har de i tillegg et rikt utvalg av andre dyr, de driver med Inn på tunet, garden er rullestoltilpassa, de driver med videreforedling og lokalt salg.

Her er bildeglimt fra samlinga for unge bønder:

Lars Petter Harnes og sønnen Eivind Harnes.

Ann Elin Harnes sammen med neste generasjon.

Lisbeth Hollingsholm

Andreas og Lisbeth Hollingsholm