Nortura, Felleskjøpet, TINE, Fylkesmannen og Bondelaget i Møre og Romsdal hadde også i år gått sammen om samling for unge bønder, som samlet deltakere fra Rindal i nord til Stranda i sør.

Deltakerne på Felleskjøpets møterom før avreise med buss fra Molde (Foto: Arild Erlien)Målet med samlinga er å etablere nettverk, både for unge etablerte bønder og for de som er på veg inn i næringa. I tillegg bidra til å formidle relevant kunnskap om næringa, aktuelle saker, organisasjonene og det å være ung bonde. Og Smøla, den karakteristiske øya i havgapet med godt landbruksmiljø, ga deltakerne mange gode opplevelser og minner.

Samlinga var lagt opp med busstur, med oppmøte og avreise fra Felleskjøpet Agri i Molde. Etter lunsj holdt regionsjef Atle Roset og salgs- og fagkonsulent Åshild Tiller orientering om Felleskjøpet og samvirket før deltakerne gikk i bussen.

Rådgiver i Nortura, Kristian Messel-Williamsen (t.v.) og leder i Smøla Bondelag, Ole Wegard Iversen (Foto: Rose Bergslid)Underveis på bussturen til Smøla hadde organisasjonssjef Arnar Lyche orientering om landbrukskommunen Gjemnes, mens ordfører Ingunn Golmen møtte opp på fergekaia på Tømmervåg, og var med på bussturen til fergekaia på Sandvika med orientering om landbruk og bygdemiljø i Aure.

Ved ankomst Edøya på Smøla ble samlinga tatt imot av leder i Smøla Bondelag, Ole Wegard Iversen, som da tok over som guide.

Første stopp var Smøla Produksjonslag SA på Frostadheia. Styreleder Odd Harald Solheim sørget for omvisning og orientering. Dette er et medlemseid samvirkeforetak med 12 bønder som under merkevaren Smølagrønt produserer blant annet Smølagulrot. Foretaket fikk i fjor Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Møre og Romsdal.

Styreleder Per Halse i Myrmuseet (Foto: Rose Bergslid)Neste stopp var Myrmuseet på Frostadheia. Smøla har ei unik historie, ikke minst når det gjelder dyrking av myr. Styreleder Per Halse sto for omvisning og fortalte historien. Han er dessuten tidligere landbrukssjef, driver med sau, har tidligere drevet ammekuproduksjon og fikk Kulturlandskapsprisen for Møre og Romsdal i 2017.

Etter ankomst og innsjekking på Smøla Havfiskesenter på Sætran, var orienterte rådgiver i Nortura, Kristian Messel-Williamsen, om organisasjonens rådgivingstilbud og bygningsplanlegging.

Deretter snakket Olav Håkon Ulfsnes om «fra solceller på taket til markedsdiskusjon rundt styrebordet». Han er mjølkeprodusent i Aure, medlem i konsernstyret i Nortura og tidligere styreleder i Nordmøre og Romsdal Felleskjøp og nestleder i Norske Felleskjøp. Han fortalte om bakgrunnen for sitt engasjement i landbruksorganisasjonene og om drifta av garden.

Lørdag var det først gardsbesøk hos Elisabeth og Bjørn Sørli. De har forholdsvis nytt fjøs for Norsk kvit sau.

Deretter var det gardsbesøk hos familiene Ole Wegard og Ole Sigbjørn Iversen. Sønn og far Iversen driver med kjøttproduksjon og er aktive i grøntproduksjonsmiljøet. De opplevde at driftsbygningen brann ned og bygde på fjøs nytt.

 

Regionsjef Atle Roset og salgs- og fagkonsulent Åshild Tiller med orientering om Felleskjøpet og samvirket. (Foto: Arild Erlien)

 

Fra Smøla Produksjonslag SA på Frostadheia. (Foto: Rose Bergslid)

 

Styreleder Odd Harald Solheim i Smøla Produksjonslag. (Foto: Rose Bergslid)

 

 

Fra Myrmuseet på Smøla (Foto: Rose Bergslid)

 

Sauebonde Elisabeth Sørli (Foto: Rose Bergslid)

 

Far og sønn Ole Sigbjørn (t.v.) og Ole Wegard orienterte om gardens historie.(Foto: Rose Bergslid)