Utdrag av innhald:

  • ”Å ha mot til å gjera det ein har lyst til” v/Magnhild Vik.
  • Gardsbesøk på Averøy: Vegard Smenes, Roy Arne Veiset.
  • Nye/yngre bønder fortel om erfaringar og planar: Marte Halvorsen, Valsøyfjord, Konrad Kongshaug, Averøy.
  • Korleis er framtidsutsiktene for landbruket? v/ Gunnhild Overvoll og Arnar Lyche, Møre og Romsdal Bondelag.
  • Om landbrukssamvirke og utfordringar i næringa v/Petter Baalsrud, TINE.
  • Ville, våge og meistre, -  om eigenmotivasjon og meistringstru for gardbrukarspirer v/Arild Hoksnes.

Kostnader: Deltaking er gratis om du er medlem i minst ein av dei organisasjonane som er arrangørar. Ektefelle/sambuar er velkomen.

Påmelding med opplysningar om navn, e-postadr og mobilnr innan torsdag 14. januar 2016 til more.romsdal@bondelaget.no - tlf 41 41 88 71.

PROGRAM - (I PDF - klikk her)

Håholmen Havstuer – Averøy

Fredag 29. januar 2016:

Møteleiing:  Rose Bergslid, er bonde i Tingvoll og rådgjevar i Møre og Romsdal Bondelag.

11.30: Frammøte / lunsj, Bjartmars Kro, Kårvåg.

12.30: Velkommen.  Presentasjon av deltakarar og arrangørar.

13.15: Magnhild Vik:  ”Å ha mot til å gjera det ein har lyst til”. Magnhild er bonde i Innfjorden i Rauma. Dessutan er ho lokalpolitikar. Ho har tidlegare vore tillitsvald i TINE, samt at ho var fjorårets vinnar av Farmen på TV2.

14.15: Avreise befaring/gårdsbesøk på Averøy:

14.20 – 15.15: Vegard Smenes (28), Kårvåg: Har nyleg tatt over familiegarden og ønskjer å vidareføre mjølkeproduksjonen i sitt nyutbygde båsfjøs.

15.15: Kjøre til Kvernes, ca 20 km.

15.45 – 16.45: Roy Arne Veiset (38), Kvernes: Har bygd ny fjøs der mjølkekyrne ligg på treflis.

17.00-17.30: Båt frå Atlanterhavsvegen til Håholmen.  Innsjekking.

19.00: Saga Siglar – filmen.

20.00: Middag, inkludert quiz.

 

Laurdag 30. januar 2016:

09.00: Petter Baalsrud: Landbrukssamvirket i ei ny tid. Petter er regionsjef i TINE, og har også erfaring som bonde i Rindal.

10.00: Veivalg og utfordringar i å overta ein gard:

Konrad Kongshaug (38), Averøy: Har bygd nytt fjøs og satsar på kjøttproduksjon.

Marte Halvorsen (40), Halsa: Driv tradisjonelt med båsfjøs i kombinasjon med å vere lærar.

10.45: Pause/utsjekking.

11.15: Gunnhild Overvoll: Mitt landbrukspolitiske engasjement. Gunnhild er bonde i Stranda og nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag.

Arnar Lyche: Korleis er framtidsutsiktene for landbruket? Arnar er sauebonde i Gjemnes og organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag.

12.15: Lunsj

13.15: Arild Hoksnes: Ville, våge og meistre, -  om eigenmotivasjon og meistringstru for gardbrukarspirer. Arild Hoksnes, oppvaksen på Gossen, titulerer seg som motivator. Dette reflekterer hans virke som NRK-medarbeidar, artist, foredragshaldar og coach.

14.30: Avslutning/båttransport til Atlanterhavsvegen.