Anne Marit overtar etter rådgiver Arild Erlien, som fra 1. april i år gikk av med pensjon ved aldersgrense 62 år og over i redusert stilling i Bondelaget. Han vil i ei overgangsperiode framover ha 20 prosent stilling ved fylkeskontoret.

Anne Marit Riste er 50 år, og født og oppvokst på et ku- og geitebruk i Valdres, men med mor fra Averøy. Hun har hatt arbeid og bosted i Møre og Romsdal siden 2010, både på Sunnmøre og de to siste årene i Molde.

Anne Marit har variert arbeidserfaring fra fjøs, skole, forlag, bokhandel, rekruttering og personal, prestetjeneste i Den norske kirke, samt frilansvirksomhet som skribent og oversetter for tidsskrift og aviser. Av utdannelse er hun cand.philol. med hovedfag i kristendomskunnskap og mellomfag i nordisk språk og litteratur. Hun har også studert samfunnskunnskap og pedagogikk.

Anne Marit Riste, mobil 401 86 101, e-post: anne.marit.riste@bondelaget.no