Tillitsvalgte i åtte av landbrukets organisasjoner er invitert til å legge frem sine innspill i starten av møtet. Etter at gjestene har sagt sitt vil fylkesstyret gå gjennom innspill fra lokallagene både i Questback og de skriftlige innspillene som er kommet til fylkeskontoret. På bakgrunn av alle de ulike innspillene og tidligere arbeid i styret, vil det bli utarbeidet et innspill fra Møre og Romsdal Bondelag.
 

Fylkesstyret ønsker å takke alle lokallagene som har svart på Questback, og også en ekstra takk til de som har tatt jobben med å utforme et skriftlig innspill. Det gir styret et bredere grunnlag og bedre forankring for sitt innspill til Norges Bondelag.