– Bakteppet for årets politikerfrokost kunne ingen se for seg for bare et halvt år siden.Bjørn Gimming i samtale med kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik og nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes.

Det sa Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, da han takket for det gode oppmøtet. Denne frokosten har vært en tradisjon i lang tid, men pandemi har gjort det umulig å arrangere de siste årene. Og da verden skulle på beina igjen etter pandemien, begynte den kraftige kostnadsøkningen på essensielle innsatsfaktorer i jordbruket. Den økningen har bare fortsatt siden.

I februar kom krigen i Ukraina, som har satt matsikkerheten i Norge og verden i spill, forklarte Gimming som understreket betydningen av årets jordbruksoppgjør.

– Mens verden trenger mer mat, er det reell fare for lavere norsk produksjon i år.

– Jordbruksoppgjøret i år handler om hvordan vi produserer maten vår, hvordan vi kan sikre en løpende matproduksjon, som er den beste beredskapen. Det handler om å ha med videre alle som er i næringa og få neste bonde til å ville overta, sa Bondelagslederen fra scenen.

Det har vært et veldig stort fokus på at mange kommer til å legge ned, men hva med oss som ikke kan legge ned?

Marthe Holthe Sirivik (20)

Gjennomsnittsalderen for den norske bonden er 54 år.

Hvem er den neste bonden?

– Å være ung og nyinvestert i landbruket er snart ikke mulig slik situasjonen er i dag, sa Marthe Holthe Sirvik.Marthe Holthe Sirivk (20) holdt en flammende appell om situasjonen som ung bonde

Den 20 år gamle bonden holdt en flammende appell fra scenen. Blant tilhørerne i publikum var stortingsrepresentanter fra alle partiene, i tillegg til statsrådene Sandra Borch, Emilie Enger Mehl og Sigbjørn Gjelsvik.

– Det har vært et veldig stort fokus på at mange kommer til å legge ned hvis det ikke blir endringer. Men hva med oss som ikke kan legge ned?, spurte Holthe Sirvik.

Den ferske bonden har nemlig investert i en gård på Averøy i Møre og Romsdal, sammen med mannen sin. Der driver de melkeproduksjon, samtidig som begge er avhengig av å ha inntekter ved siden av. De har investert ca. 10 millioner kroner i gården og har ikke råd til å legge ned.

– Men heldigvis så har vi ikke lyst heller. Vi vil ha norsk mat, se dyr på beite og lys i fjøsene rundt i hele Norges land, og ikke minst flere unge bønder. Vi er mange som ønsker oss ei framtid i norsk landbruk.

Optimisme og framtidstro eller norgesrekord i avvikling?

Men den økonomiske situasjonen i landbruket er alvorlig, som også Gimming poengterte ved å vise til inntektsnedgangen og kostnadsøkningen som nylig er dokumentert av budsjettnemnda.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og landbruks- og matminister Sandra Borch mener Norge trenger bonden– Bønder i en akutt økonomisk krise kan ikke vente på en plan. Tetting av gapet må begynne nå, i dette oppgjøret, sa han.

Holthe Sirvik hadde bitt seg merke i uttalelser fra Per Vidar Kjølmoen (Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson) om at vi må legge stein for stein. 

– Som svigerdatter av en anleggsmann har jeg blitt fortalt at om man skal ha en solid og varig mur må man alltid legge den største og kraftigste steinen først. Dette gjelder også i årets landbruksoppgjør. Vi må ha et kraftig oppgjør i år, sa hun, før hun til slutt henvendte seg direkte til de fremmøtte stortingspolitikerne:

– Det som har skjedd tidligere er historie. Det er dere som sitter nå som har ansvaret for å sikre norsk matberedskap og selvforsyning. Derfor spør jeg dere: Vil dere være de som skapte optimisme og framtidstro innen norsk matproduksjon, eller vil dere være de som satt norgesrekord i avvikling?

Så gjenstår det å se hvordan de folkevalgte velger å svare den unge og svært oppegående melkebonden.

Se flere bilder og vår sending fra arrangementet:

 

Se hele sendingen her: