Å fjerne bondens mulighet for å dyrke myr er en stor inngripen i bondens råderett. Hele 35 prosent av den udyrka matjorda i Norge er myr. Usikkerheten om klimaeffekten av et forbud mot myrdyrking er stor. Et totalforbud vil ramme svært ulikt geografisk og svekke utviklingsmulighetene for mange enkeltbønder i vår region. Begrunnelsen for å ta et slikt grep må være tungtveiende og krystallklar.

Vetle Wang Soleim sa etter møtet at det er behov for å se nærmere på blant annet muligheten for å øke dispensasjonsadgangen. Et forbud vil være veldig alvorlig for bønder på Smøla. Høyres stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim var klar på at dette er en sak han vil engasjere seg i når den kommer til Stortinget.

Forsker Sissel Hansen fra NORSØK var kritisk til kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for et forbud. Dyrking av myr behøver ikke å gi økte utslipp av klimagasser. Forsøk har vist at omgraving av myr ikke gir større utslipp enn dyrking av fastmark. Hansen mener grundigere dokumentasjon av klimaeffekten er nødvendig før et eventuelt forbud innføres. Et forbud som vil få store konsekvenser for enkeltbønder. I utgangspunktet har ikke bonden ønske om å dyrke myr, men i enkelte områder er det ikke andre alternativer.

Rådgiver i Landbruk Nordvest Sverre Heggset sa at et forbud vil ramme enkeltbønder hardt. Mange har ikke andre alternativer enn myr dersom det er behov for å utvide drifta eller kompensere dersom de mister leiejord eller areal går tapt til utbygging.

Leder i Møre og Romsdal Bondelag Oddvar Mikkelsen satte det hele i perspektiv med å presisere at utslipp av klimagasser som følge av dyrking av ett dekar myr tilsvarer årlig utslipp fra en personbil.

Intervju med deltakerne på møtet kan du  høre her på NRK Møre og Romsdal: 

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-moere-og-romsdal-radio/DKMR02000719/10-01-2019#t=2h1m31.08s

 

Forslaget om forbud mot myrdyring har skapt stort engasjement og mye mediaomtale. I Bondebladet i forrige uke var leder i Smøla Bondelag, Ole Wegard Gjøstøl Iversen klar i sin tale. Les saken her (klikk på bildet):