Advokat Ole Houlder Rødstøl (biletet) dekker det faglege innhaldet. I det daglege er han partnar i advokatfirmaet Øverbø Gjørtz med kontor i Molde. Han er samarbeidsadvokat for Norges Bondelag, med særlege arbeidsområder knytt til generasjonsskifte, generell forretningsjuss, odelsrett og skatt.

Det blir fokus på:

  • Planlegging av eigarskifte – regelverk.
  • Gjennomføring av eigarskifte – regelverk.
  • Kva partane kan gjere på eiga hand og kva det bør søkjast hjelp til for å unngå gjera feil, m.v.

Målgruppe er i utgangspunktet alle som har tilknyting til garden, både ny og gammal generasjon, som skal inn i eller er inne i ein eigarskifteprosess.

Deltakaravgift kr 495,-  som inkluderer lunsj på hotellet. Betaling direkte til hotellet ved frammøte.

Påmelding innan onsdag 1. februar til: Møre og Romsdal Bondelag, tlf 71 20 28 90, mob/sms 41 41 88 71

E-post: more.romsdal@bondelaget.no

Heimeside: www.bondelaget.no/moreogromsdal