Det skriver fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik (bildet), i et leserinnlegg som er sendt media.

Her er hele leserinnlegget:

Støtt opp om HV11!

Det er med stor bekymring at Møre og Romsdal Bondelag ser på planene om å legge ned HV11, lokalisert til Setnesmoen i Rauma. Som matprodusenter er vi også en del av det norske totalforsvaret ved at vi har forpliktet oss til å opprettholde matvareberedskapen i en krisesituasjon. På samme måte har andre institusjoner forpliktet seg til å opprettholde andre deler av norsk infrastruktur.

Dette er oppgaver vi tar på oss med største alvorlighet, men uten et oppegående militært forsvar blir dette umulig.

Her er Heimevernet en viktig nøkkelfaktor. HV11 har et område som er litt under Sveits i areal. Dette blir nå, om forslaget går igjennom, uten en fast militær tilstedeværelse. Det er flott at norske myndigheter ser viktheten av å blant annet å styrke norsk luftforsvar ved å gå til innkjøp av nye jagerfly, men dette kan aldri erstatte den lokalkunnskapen som heimevernet sitt mannskap kan bidra med. Personell med lokal og regional tilhørighet sitter på en enorm kunnskap om de lokale forhold, og er ikke minst et viktig bindeledd mellom forsvaret og det sivile samfunn.

Tanken om en militær konflikt er for mange av oss uvirkelig, men med dagens geopolitiske situasjon kan det være vanskelig å spå hvordan verden ser ut på noe lengre sikt. Et annet scenario som er like så relevant er vissheten at vi bor i et fylke som når som helst kan få oppleve at naturen kan være vill. Vi snakker om vind, nedbør, snøras og utsatte fjellparti. Her har HV et apparat som gjør at de nærmest umiddelbart kan stille betydelige mannskap til disposisjon.

Det er mange bønder som avtjener sin verneplikt i heimevernet. Derfor har HV en sterk posisjon blant våre medlemmer. Vi ser derfor med glede på at en samlet Mørebenk på Stortinget tar til orde for å sikre fortsatt drift av HV11 på Setnesmoen. Møre og Romsdal Bondelag oppfordrer til at dette ligger langt framme på agendaen blant våre politikere.

Inge Martin Karlsvik

Leder i Møre og Romsdal Bondelag