Staten la frem sitt tilbud den 6. mai, som svar på jordbrukets krav fra Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag. Siden da har det vært forhandlinger. Organisasjonene har lagt inn et krav om at inntektsgapet mellom bønder og andre yrker skulle bli tettet med 75 900 kroner. Staten har i sitt tilbud kun lagt opp til 45 000. Regjeringen har skapt forventninger om et godt jordbruksoppgjør, men statens ambisjon for tetting av inntektsgapet er for lavt med dette tilbudet.

- Vi lever i en urolig verden, men krig på vårt kontinent. Matproduksjon er en viktig del av totalforsvaret, og vi bønder er klare for å bidra til økt selvforsyning, som vil styrke matsikkerheten i Norge, sier Ulfsnes. – Samtidig står mange bønder i en krevende økonomisk situasjon. Vi vet at mange bønder i fylket vårt må investere stort framover, eller legge ned. Statens tilbud kommer ikke til å gi disse bøndene den troen på framtida som vi har etterlyst.

Bøndene ønsker trygghet

Nå er det ikke mange dager igjen før fristen partene har til å bli enige.
 - Bøndenes usikkerhet må erstattes av forutsigbarhet og framtidstro. Bondens inntekt skal dekke utgifter til drift og investeringer, samtidig som inntekten må gi rom for et normalt familieliv og fritid som for andre, sier Ulfsnes.

-Det er også en skuffelse at regjeringen ikke vil fjerne samordningsreglene i velferdsordningene. Dette gjør at mange bønder ikke får den avløsningen de har behov for ved sykdom, uførhet eller fødsel. Dette ekskluderer en stor gruppe matprodusenter fra landbrukets velferdsordninger, sier Ulfsnes.

Vi håper på gode nyheter før 17. mai, og heier på Bondelagets forhandlingsdelegasjon.