Staten la i dag fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret. Det er et svar på jordbrukets krav om å øke inntektsmulighetene, redusere inntektsgapet til andre grupper og sørge for nødvendige investeringer.

- Det virker ikke som om regjeringa forstår utfordringene og den store uroen rundt økonomien i næringa, sier Kongshaug.

I kravet ber jordbruket om et inntektsløft til alle bønder. Det er nødvendig for å skape fremtidstro i næringen og sikre matproduksjon i fremtiden. Statens tilbud bygger ikke opp om dette, men vil føre til en fortsatt avgang av bruk i større tempo enn tidligere. Da går jord ut av drift, og landet går glipp av verdifulle ressurser til matproduksjon og arbeidsplasser i distriktene, sier Kongshaug.

Statens tilbud til bøndene er på 962 millioner kroner, mens jordbrukets krav var 2,1 milliarder.

– I kravet ber vi om et kraftig inntektsløft, men blir ikke hørt. Tilbudet reflekterer ikke det økonomiske alvoret mange er i, og reduserer ikke inntektsavstanden til andre grupper slik Stortinget har bestemt, sier Kongshaug.

Nå vil Jordbruket gå igjennom tilbudet og bestemme om det er grunnlag for å gå i forhandlinger eller ikke.