Leder i Ørsta Bondelag, Lars Olav Vanberg, ønsket velkommen til kommunen.Og det var tydelig glede blant de tillitsvalgte i lokale Bondelag og fylkeslaget for endelig å kunne møtes igjen. Dette var første fysiske samling siden fylkesårsmøtet i mars 2020, fire dager før samfunnet ble koronanedstengt for ett og halvt år siden. Nok en gang ble det et faglig og sosialt vellykket ledermøte med faglig påfyll, motivasjon og inspirasjon til arbeidet i Bondelaget.

Tillitsvalgte fra tilnærmet alle lokallagene i Møre og Romsdal Bondelag, samt fylkesstyret og gjester fra Norges Bondelag sentralt har lyttet og lært, diskutert og spist.

Ledermøtet startet fredag etter lunsj med presentasjon og velkomst ved fylkesleder Konrad Kongshaug.

Leder i Ørsta Bondelag, Lars Olav Vanberg, ønsket velkommen til kommunen og presenterte landbruket lokalt.

Vara til styret i TINE SA, Anne Berit Løset.Første bolk på det to dagers lange ledermøtet var faglige og næringspolitiske tema.

Styremedlem Norges Bondelag, Erling Aas-Eng, Tolga, tok for seg aktuelle landbrukspolitiske saker og nytt fra Norges Bondelag.

1.vara til styret i TINE SA, Anne Berit Løset, Stordal, innledet til debatt om muligheter og begrensninger i markedet.

- Landbrukspolitikk er næringspolitikk

Styremedlem i Norges Bondelag, Erling Aas-Eng (t.v.) og stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen (Ap).Den nye landbrukspolitiske talspersonen i Arbeiderpartiet, stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen, Rauma, var invitert til å fortelle om sine tanker om hvordan en kan omsette Hurdalsplattformen i praktisk landbrukspolitikk. I landbruksnæringa er det knyttet store forventninger til den nye regjeringa, og til det de har forpliktet seg til i denne plattformen.

- Landbrukspolitikk er næringspolitikk! Det var hovedbudskapet da Kjølmoen møtte tillitsvalgte i Møre og Romsdal Bondelag.

Kjølmoen forsikret forsamlinga om at han har ambisjoner om å ta den jobben på alvor og spille på lag. Han sa videre at det ligger i landbrukets natur at det er desentralisert, men at det er uheldig om landbrukspolitikk alltid blir assosiert med distriktspolitikk. Hans utgangspunkt er at landbrukspolitikk i større grad må forstås som næringspolitikk.

Volda El. Mylne

Fredag ettermiddag var deltakerne på to besøk utenfor hotellet.

«Historisk og framtidsrettet - bedriftsbesøk med omvisning», sto på programmet da far og sønn Elias og Thomas Moe ved Volda El. Mylne tok imot ledermøtet på anlegget midt i Volda sentrum.

Mylnå i Volda har tradisjoner fra 1864.  I 1973 kjøpte Felleskjøpet 90% av aksjene i selskapet, og Mylnå fungerte da som et innkjøpslag i samarbeid med Felleskjøpet på tonnvarer til bøndene i Volda-området. Elias Moe var disponent fra 1987 til Mylnå/FK-avdelinga ble lagt ned i 1999. Høsten 2001 kjøpte han Mylnå, og i 2002 var hus og maskiner opprustet med tanke på økt salg til butikk og bakerikjeder, og de første prøveproduksjonene kunne startes. Volda El. Mylne leverer i dag produkt til ulike bakeverk. Produksjonsmåten er unik og er tuftet på gamle tradisjoner. Dette skaper et miljøvennlig og et økologisk produkt.

Mer om Volda El. Mylne – se hjemmesiden https://www.mylna.no/

Aasentunet

Deretter gikk turen til Ivar Aasen-tunet i Hovdebygda, som er et nasjonalt dokumentasjons- og opplevingssenter for nynorsk skriftkultur.

Med omvisning og gjennom en 25-minutters lang film fikk følget et godt innblikk i både den gamle bondekulturen og om det store arbeidet Ivar Aasen la ned.

Mer om Aasentunet – se hjemmesiden: https://www.aasentunet.no/

Æresmedlem

Under middagen om kvelden fikk Kari Redse Håskjold (bildet) fra Volda overrekt diplom som synlig bevis på at hun er utnevnt som æresmedlem i Møre og Romsdal Bondelag for sin langvarige og utholdende innsats for landbruk og matproduksjon, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Selve utnevninga foregikk på digitalt fylkesårsmøte 5. mars, men den fysiske markeringa måtte vente til i høst på grunn av koronarestriksjonene.

Les mer om begrunnelsen og utnevninga 5. mars – klikk her: https://www.bondelaget.no/moreogromsdal/nyheter/kari-redse-haskjold-aresmedlem

Vi bygger Bondelaget

Leder i Molde Bondelag, Kjersti Fløystad EllingsgårdLørdag var overskriften «Vi bygger Bondelaget», med særlig vekt på lokallagsarbeidet. Gjennom innledninger, plenumsamtaler og gruppesamtaler, var det mange tips og triks som kunne deles.

Generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård, var først ut med innledning om hva som ligger bak satsingen «Vi bygger Bondelaget» - her kom hun inn på både faglige, næringspolitiske og organisatoriske saker.

1.vara til styret i Norges Bondelag, Thorleif Müller, Nøtterøy, som er tidligere fylkesleder i Vestfold Bondelag, delte sine erfaringer fra lokallagsarbeid.

Leder i Molde bondelag, Kjersti Ellingsgård, som er årets aktive lokallag 2020, var utfordret til å fortelle om «slik gjør vi det»

Rådgiver Møre og Romsdal Bondelag, Arild Erlien, ga ei kort orientering om Mitt lokallag – det digitale verktøyet i lokallagsarbeidet.

Ledermøtet ble avsluttet lørdag med Åpen Post - Lokallagenes time, der ulike temaer ble tatt opp.

Her er bildeglimt fra ledermøtet:

Gjestene fra Norges Bondelag fikk med seg bok fra Aasentunet i gave. Fra venstre: Thorleif Muller, Sigrid Hjørnegård, fylkesleder Konrad Kongshaug og Erling Aas-Eng.

Kari Redse Håskjold (i midten) fikk diplom for æresmedlemskap i Møre og Romsdal Bondelag. Her sammen med fylkesleder Konrad Kongshaug og generalsekretær Sigrid Hjørnegård.

Per Vidar Kjølmoen - ny landbrukspolitisk wonderboy?

Generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård.

Deltakere fra lokale Bondelag i Ørsta. Fra venstre Anne Stine Foldal Aam, Knut Hustad, rådgiver i M&R Bondelag, Atle Frantzen, Vegard Lystad, Lars Olav Vanberg og Svein Gunnar Myklebust.

Far og sønn Elias (t.v.) og Thomas Moe ved Volda El Mylne.

Fra Volda El Mylne.

Fra Ivar Aasen-tunet.