Samlet til ledermøte i Averøy og Kristiansund

Publisert 19.11.2019
  • Tips en venn om denne siden

Ledermøtet på gardsbesøk hos Finn Roger og Frank Erik Trodal med orientering om og fokus på fornybar energi og solceller. Låvetaket er dekket med 500 m2 solcellepaneler (Alle foto: Arild Erlien)

Vel 55 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag 15. og 16. november, som i år var lagt til Averøy og Kristiansund.

Nok en gang ble det et faglig og sosialt vellykket ledermøte med faglig påfyll, motivasjon og inspirasjon til arbeidet i Bondelaget.

Det var frammøte med lunsj, presentasjon og velkomst til Averøy på Bjartmars Favorittkro på Kårvåg (Bildene under). Etter presentasjon av deltakerne var fylkesleder Konrad Kongshaug på hjemmebane da han ønsket velkommen til Averøy og presenterte kommunen.

 

Fredag ettermiddag var avsatt til to interessante gardsbesøk i Averøy, før ledermøtet fortsatte på Thon Hotel Kristiansund fredag ettermiddag og lørdag fram til lunsj.

Gardsbesøk

 

Konrad Kongshaug ga orientering om gardsdrifta

 

Første gardsbesøk var hos fylkesleder Konrad Kongshaug. Han tok imot følget med orientering om gardsdrifta og beiting, og omvisning i fjøset. Han har bygd fjøs for storfekjøttproduksjon som rommer om lag 100 mordyr med påsett.

Deretter var det gardsbesøk hos far og sønn Finn Roger og Frank Erik Trodal. Her var det fokus på fornybar energi og solceller. Låvetaket er dekket med 500 m2 solcellepaneler. Anlegget ble tatt i bruk i januar 2018 og de har så langt kuttet strømregninga med 45.000 kroner i året. De har 50 mjølkekyr i det nye robotfjøset fra 2010.

 

Far og sønn Finn Roger (t.v.) og Frank Erik Trodal orienterte om solcelleanlegget.

 

Fornybar energisatsing

Styremedlem i Norges Bondelag, John-Erik Skjellnes Johansen (t.v.), fylkesleder Konrad Kongshaug og prosjektleder i Norges Bondelag, Svein Guldal.Første programpost etter ankomst hotellet i Kristiansund fredag ettermiddag var også fokus på fornybar energisatsing og framtidig energibruk i landbruket. Prosjektleder for klima, energi og bioøkonomi i næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag, Svein Guldal, orienterte om satsingen på biogass, småkraftprosjekt for mindre vassdrag, masteroppgaver for bruk av solcelle, solcelleprosjekt med ABB Industrier, varmelagring på Mære, gårdsvind og turbinparker.

Ambisjonen er et norsk landbruk uten bruk av fossil energi innen 2030. Fem millioner tonn med CO2 skal fjernes fra sektoren innen 2030, dette gjennom en klimaavtale med regjeringen. Restråstoffer er verdiskapning på avveie.

- Vår konklusjon er at overgang til fornybare energiformer kan gjøre bondestanden selvforsynt med drivstoff, varmeenergi og strøm. I tillegg kan man bli netto leverandør av effekt ut på nettet. Vår jobb i Norges Bondelag er å sørge for at all denne nye energien gir økt verdiskapning til våre medlemmer enten i form av tradisjonell matproduksjon eller som energi til nye produksjonsmuligheter innen bioøkonomien, sa Svein Guldal.

Før middag fredag kveld fikk forsamlinga god underholdning av elever ved musikklinja ved Atlanten videregående skole.

Næringspolitisk program

Lørdag morgen startet ledermøtet med fokus på Bondelagets arbeid med næringspolitisk program for perioden 2020-2024. Fylkesleder Konrad Kongshaug innledet til diskusjon om framtidslandbruket sett fra Møre og Romsdal, mens styremedlem Norges Bondelag, John-Erik Skjellnes Johansen, Nordland, tok for seg samme tema sett fra Norges Bondelag

Deretter gikk forsamlingen i gruppearbeid om framtidslandbruket, etterfulgt av presentasjon og åpen diskusjon i plenum om arbeidet i gruppene.

Ledermøtet ble avsluttet med lokallagenes time og Åpen Post, der ulike temaer ble tatt opp.

Kårkaill Leif Helge Kongshaug orienterte om den firbeinte "storkaren" i fjøset til John-Erik Skjellnes Johansen, Iver Marius Kleiva, Knut Ivar Bøe, Kristian Bergheim og Tor Olav Hanset Kjølstad.

Koronavirus mot klimakur

- Koronaviruset har gitt samfunnet ein kraftig vekkjar, og heller ikkje klimadebatten bør bli den same etter krisa, skriv skribent i Nationen, Audun Skjervøy, bonde frå Valldal og nyvalt styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag.

Meld deg som husdyravløyser!

Landbrukstenestene i Møre og Romsdal samarbeider med kommunene i sitt ansvarsområde om å bygge opp en reservestyrke for husdyravløsning dersom behovet for ekstramannskap oppstår i forbindelse med Korona-pandemien.

Må bevare kanaliseringspolitikken

- Selv om regjeringen skulle legge mye penger på bordet, bør vi ikke inngå en avtale som ikke bevarer kanaliseringspolitikken, skriver styret i Møre og Romsdal Bondelag i sin uttale til jordbruksforhandlingene 2020.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Vellykket konferanse om levedyktig landbruk

Vel 170 personer deltok på den årlige næringskonferansen for landbruket i Møre og Romsdal i Molde fredag 6. mars om levedyktig landbruk. Det ble en vellykket konferanse med godt faglig påfyll for deltakerne.

UTSATT temadag eigarskifte

Temadag eigarskifte laurdag 28. mars er utsatt til situasjonen med koronaviruset normaliserer seg og vi kan gjennomføre møter igjen. Mest sannsynlig blir det ny temadag eigarskifte ein laurdag i september/oktober, men dato blir ikkje fastsett før i midten av august.

Kompliserte ordninger når bonden skal ha barn

Konrad Kongshaug fra Averøy er gjenvalgt som fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag. I en uttale om «når bonden skal ha barn» krever fylkesårsmøtet at bondeyrket må bli lettere å kombinere med graviditet og fødsel

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
27
mai

Styremøte M&R Bondelag

Molde
Mandag
23
november

Skattekurs og temakurs

Alexandra Hotell, Molde
Fredag
05
mars

Fylkesårsmøtet 2021

Hotell Alexandra, Molde

Våre samarbeidspartnere