Samlet til ledermøte i Averøy og Kristiansund

Publisert 19.11.2019
  • Tips en venn om denne siden

Ledermøtet på gardsbesøk hos Finn Roger og Frank Erik Trodal med orientering om og fokus på fornybar energi og solceller. Låvetaket er dekket med 500 m2 solcellepaneler (Alle foto: Arild Erlien)

Vel 55 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag 15. og 16. november, som i år var lagt til Averøy og Kristiansund.

Nok en gang ble det et faglig og sosialt vellykket ledermøte med faglig påfyll, motivasjon og inspirasjon til arbeidet i Bondelaget.

Det var frammøte med lunsj, presentasjon og velkomst til Averøy på Bjartmars Favorittkro på Kårvåg (Bildene under). Etter presentasjon av deltakerne var fylkesleder Konrad Kongshaug på hjemmebane da han ønsket velkommen til Averøy og presenterte kommunen.

 

Fredag ettermiddag var avsatt til to interessante gardsbesøk i Averøy, før ledermøtet fortsatte på Thon Hotel Kristiansund fredag ettermiddag og lørdag fram til lunsj.

Gardsbesøk

 

Konrad Kongshaug ga orientering om gardsdrifta

 

Første gardsbesøk var hos fylkesleder Konrad Kongshaug. Han tok imot følget med orientering om gardsdrifta og beiting, og omvisning i fjøset. Han har bygd fjøs for storfekjøttproduksjon som rommer om lag 100 mordyr med påsett.

Deretter var det gardsbesøk hos far og sønn Finn Roger og Frank Erik Trodal. Her var det fokus på fornybar energi og solceller. Låvetaket er dekket med 500 m2 solcellepaneler. Anlegget ble tatt i bruk i januar 2018 og de har så langt kuttet strømregninga med 45.000 kroner i året. De har 50 mjølkekyr i det nye robotfjøset fra 2010.

 

Far og sønn Finn Roger (t.v.) og Frank Erik Trodal orienterte om solcelleanlegget.

 

Fornybar energisatsing

Styremedlem i Norges Bondelag, John-Erik Skjellnes Johansen (t.v.), fylkesleder Konrad Kongshaug og prosjektleder i Norges Bondelag, Svein Guldal.Første programpost etter ankomst hotellet i Kristiansund fredag ettermiddag var også fokus på fornybar energisatsing og framtidig energibruk i landbruket. Prosjektleder for klima, energi og bioøkonomi i næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag, Svein Guldal, orienterte om satsingen på biogass, småkraftprosjekt for mindre vassdrag, masteroppgaver for bruk av solcelle, solcelleprosjekt med ABB Industrier, varmelagring på Mære, gårdsvind og turbinparker.

Ambisjonen er et norsk landbruk uten bruk av fossil energi innen 2030. Fem millioner tonn med CO2 skal fjernes fra sektoren innen 2030, dette gjennom en klimaavtale med regjeringen. Restråstoffer er verdiskapning på avveie.

- Vår konklusjon er at overgang til fornybare energiformer kan gjøre bondestanden selvforsynt med drivstoff, varmeenergi og strøm. I tillegg kan man bli netto leverandør av effekt ut på nettet. Vår jobb i Norges Bondelag er å sørge for at all denne nye energien gir økt verdiskapning til våre medlemmer enten i form av tradisjonell matproduksjon eller som energi til nye produksjonsmuligheter innen bioøkonomien, sa Svein Guldal.

Før middag fredag kveld fikk forsamlinga god underholdning av elever ved musikklinja ved Atlanten videregående skole.

Næringspolitisk program

Lørdag morgen startet ledermøtet med fokus på Bondelagets arbeid med næringspolitisk program for perioden 2020-2024. Fylkesleder Konrad Kongshaug innledet til diskusjon om framtidslandbruket sett fra Møre og Romsdal, mens styremedlem Norges Bondelag, John-Erik Skjellnes Johansen, Nordland, tok for seg samme tema sett fra Norges Bondelag

Deretter gikk forsamlingen i gruppearbeid om framtidslandbruket, etterfulgt av presentasjon og åpen diskusjon i plenum om arbeidet i gruppene.

Ledermøtet ble avsluttet med lokallagenes time og Åpen Post, der ulike temaer ble tatt opp.

Kårkaill Leif Helge Kongshaug orienterte om den firbeinte "storkaren" i fjøset til John-Erik Skjellnes Johansen, Iver Marius Kleiva, Knut Ivar Bøe, Kristian Bergheim og Tor Olav Hanset Kjølstad.

Forskernes klimaråd strider imot sunt bondevett

Bønder flest ønsker å bidra med gode klimatiltak, men når det mest effektive klimatiltaket er å redusere drøvtyggingen i vomma til drøvtyggerne, henger ikke den jevne bonde med, skriver organisasjonssjef Arnar Lyche i et leserinnlegg.

Samling for unge bønder

Bondelaget, Nortura, Tine, Felleskjøpet og Fylkesmannen inviterer til ny Samling for unge bønder, denne gongen til rundtur på øyane i Ytre Romsdal: Harøya, Finnøya og Gossen, fredag 7. og laurdag 8. februar 2020. Samlinga er gratis. Påmelding innan 26. januar.

Ny brosjyre om landbruket

Møre og Romsdal Bondelag har fått utarbeidet ny brosjyre om landbruket, som du kan lese interaktivt her.

Fylkesstyret på gardsbesøk i Ulstein

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag hadde i år lagt sitt årlige to-dagers styremøte før jul til Ulsteinvik 11. og 12. desember, og benyttet anledningen til å få med seg to nyttige og lærerike gardsbesøk i kommunen.

Landbruksutdanninga i Møre og Romsdal må styrkes – ikke svekkes

- Hvis fylkespolitikerne støtter fylkesrådmannens forslag om å bygge ned landbruksutdanningen i fylket, tvinges fremtidens bønder ut av Møre og Romsdal for å skaffe seg nødvendig yrkeskompetanse, skriver fylkesleder Konrad Kongshaug og organisasjonssjef Arnar Lyche i et leserinnlegg.

Regnskapsførere på skattekurs i Geiranger

Over 60 ansatte ved regnskapskontor som har samarbeid med Bondelaget har denne uka vært samlet på Union Hotell i Geiranger til det årlige skattekurset. Programmet gir de ansatte nyttig og viktig oppdatering på sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder.

Østfoldbønder besøkte Møre og Romsdal

Det er store ulikheter mellom landbruket i Møre og Romsdal og Østfold, men også mye er likt. Det kom fram i samtaler og gardsbesøk da Møre og Romsdal Bondelag var vertskap for fylkesstyret i Østfold Bondelag i forrige uke.

450 på Åpen Gard på Vestnes

Med 450 besøkende innom garden i strålende solskinn søndag 8. september var det et godt fornøyd Vestnes Bondelag som arrangerte Åpen Gard på Øvstedal i Tresfjord.

- Klimadebatten er for smal

- Klimadebatten er for smal, sa Vilde Haarsaker (t.v.) fra AgriAnalyse på Møre og Romsdal Bondelags fagseminar om bygdeutvikling, ku-rap og matmakt på Dyregoddagane i Gjemnes fredag 30. august.

God stemning og suksess med Åpen Gard

God stemning og suksess med Åpen Gard i Surnadal og Molde i helga. Det er rapportene fra Fugelsøya i Øvre Surnadal med vel 300 besøkende og fra Langhol gard på Istad med nærmere 600 besøkende til gards.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Fredag
07
februar

Samling for unge bønder

Ytre Romsdal: Harøya, Finnøya og Gossen
Fredag
06
mars

Landbrukskonferansen 2020

Hotell Alexandra, Molde
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøtet 2020

Hotell Alexandra, Molde

Våre samarbeidspartnere