Dine rettigheter
• Matforsyning defineres som en samfunnskritisk rolle
• Er du syk, har du rett på sykepenger
• Stengte skoler og barnehager gir rett på omsorgspenger
• Selvstendig næringsdrivende har rett på sykepenger fra 4. sykefraværsdag
• Må du være i karantene fordi barnet ditt eller andre i husstanden er syk, kan du har rett til sykemelding fordi du selv kan være smittet
• Har man sykemelding vil man ha rett på avløsertilskudd
• Sjekk forsikringer, du kan ha bedre dekning

Oppdatert 24.mars 20:51

Landbruket og matforsyning er en samfunnskritisk rolle

Skoler og barnehager er stengt, men det holdes åpent for barn av foreldre med samfunnskritiske roller. Forsyningssikkerhet er nevnt som samfunnskritisk, og dette inkluderer bonden. Dersom bønder med barn ikke får hverdagen til å gå opp med stengte skoler og barnehager, omfattes de av dette tilbudet om barnepass og opplæring. Det er imidlertid kommunene som gjør de nærmere prioriteringer.

Sykemelding og sykepenger (reglene er stadig i endring)

  1. Hvis du er syk, har du rett på sykepenger. Du kan ha rett på sykepenger selv om du ikke har påvist korona dersom legen vurderer at du antas å være smittebærer av korona-viruset, og det er viktig at du ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning av viruset. NAV har nå åpnet opp for at leger kan sykmelde pasienter etter telefonkonsultasjon.

    Det er nå vedtatt at selvstendig næringsdrivende skal sikres sykepenger fra 4. sykefraværsdag, med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Bønder som faller inn under den kollektive forsikringsordning for jordbrukere gjennom NAV har en høyere dekningsgrad enn andre selvstendig næringsdrivende, og vil få dekket 100 % av sykepengegrunnlaget fra 4. sykefraværsdag.              
  2. Har man sykemelding vil man også ha rett på avløsertilskudd. Sykemelding gitt etter telefonkonsultasjon med lege vil inntil videre også kunne gi grunnlag for tilskudd til sykdomsavløsning, men må fortsatt dokumenteres så godt det lar seg gjøre  – enten i form av digital sykmelding, sykmelding på papir eller annet hensiktsmessig vis.
  3. Du har rett på omsorgspenger om du er hjemme med sykt barn eller om du er hjemme med barn som følge av at skole og barnehage er stengt. Som bonde/avløser er det viktig har man en samfunnskritisk stilling, og har derfor i utgangspunktet har rett på å få tilbudt skole- og barnehageplass av kommunen.
  4. Selvstendig næringsdrivende sikres omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Stortinget har nå vedtatt en midlertidig ordning om å doble dagene med omsorgspenger. Den nye ordningen betyr at de aktuelle dagene med omsorgspenger er følgende for 2020: 20 dager (ett eller to barn > 12 år), 30 dager (tre eller flere barn > 12 år), hhv. 40 og 60 dager om man er alene om omsorgen.
  5. Har du egne forsikringer, kan de gi bedre dekning

Utenlandske arbeidstakere

Det er mange utenlandske arbeidstakere i landbruket. Året rundt jobber mange i husdyrproduksjon, og det er enda flere sesongarbeidere i frukt- og grøntproduksjon. For å bremse spredningen av korona-viruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på landbruket.

Alle svar finnes ikke nå, men gjeldende regler er at reisende til Norge fra andre land enn Norden, må i 14 dagers hjemmekarantene. Staten har mulighet til å nekte innreise. Reglene kan endres raskt, og best oversikt får man på fhi.no.