Forelesere på skattekurset: Advokat i Norges Bondelag, Elise Midling-Hansen og regnskapsfører Pål Kristian Ormstad i Ormstad Regnskap AS (Foto: Arild Erlien).Tirsdag 29. og onsdag 30. oktober ble det holdt skattekurs for 60 deltakere. Dette årlige kurset for samarbeidende regnskapskontor blir arrangert i sin helhet av Norges Bondelag, og arrangeres eksklusivt for ansatte i eller innehavere av regnskapskontor som har samarbeid med Norges Bondelag.

Skattekurset har som målsetting å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsførere er faglig oppdatert til det kommende årsoppgjøret. Skattekurset er et oppdateringskurs med fokus på regnskap, skatt og avgift, der vinklingen gjennom eksempler er tilpasset regnskapskontorenes arbeidsdag.

Forelesere var advokat Elise Midling-Hansen i avdeling for regnskap og juridisk service (RJS) i Norges Bondelag, og regnskapsfører Pål Kristian Ormstad i Ormstad Regnskap AS.

Følgende tema ble tatt opp på årets skattekurs:

 • Skatte- og avgiftsopplegget for 2019
 • Aktuelle dommer og uttalelser
 • Ofte stilte spørsmål og aktuelle saker 2019
 • Inntekt og avkastning av grunneiendom, gårdsbruk og tilleggsnæring
 • Ny arvelov - fremtidsfullmakter
 • Uføretrygd
 • Leasing
 • Tidfesting
 • Bokføringsregelverkets krav til dokumentasjon ved kjøp og salg
 • GRFS
 • Åpen post - Statsbudsjettet 2020

Pensjon og sparing

I forkant av skattekurset ble det mandag 28. oktober holdt temadag om pensjon og sparing. Temakurset er et samarbeid mellom Norges Bondelag og Økonomiforbundet. Foreleser var landbruksøkonomisk rådgiver Ole Christen Hallesby (bildet)

Mye har skjedd med pensjonsordninger de siste årene og temaet diskuteres ofte i mediene. Dermed får mange regnskapsførere spørsmål fra kundene om hvordan de skal innrette seg.

På kurset var det en gjennomgang av pensjons- og spareordninger som er aktuelle for selvstendig næringsdrivende med tanke på alderspensjonering. Dette innebærer også en vurdering av risiko og avkastning knyttet til ulike ordninger. Gamle sannheter om tilpasning av inntektsnivå og faren for å bli minstepensjonist må vurderes på nytt. Det ble også gjennomgått aktuelle strategier for sparing knyttet til ulike livsfaser.

Målet med kurset var å sette deltakerne i stand til å kunne hjelpe sine regnskapskunder med råd knyttet til pensjon, sparing og sikring av økonomisk framtid. Fokus lå på økonomisk rådgivning og planlegging, men også skatteregler.