Regnskapsførere på skattekurs i Geiranger

Publisert 30.10.2019
 • Tips en venn om denne siden

Over 60 ansatte ved regnskapskontor som har samarbeid med Bondelaget har denne uka vært samlet på Union Hotell i Geiranger til det årlige skattekurset. Programmet gir de ansatte nyttig og viktig oppdatering på sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder.

Forelesere på skattekurset: Advokat i Norges Bondelag, Elise Midling-Hansen og regnskapsfører Pål Kristian Ormstad i Ormstad Regnskap AS (Foto: Arild Erlien).Tirsdag 29. og onsdag 30. oktober ble det holdt skattekurs for 60 deltakere. Dette årlige kurset for samarbeidende regnskapskontor blir arrangert i sin helhet av Norges Bondelag, og arrangeres eksklusivt for ansatte i eller innehavere av regnskapskontor som har samarbeid med Norges Bondelag.

Skattekurset har som målsetting å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsførere er faglig oppdatert til det kommende årsoppgjøret. Skattekurset er et oppdateringskurs med fokus på regnskap, skatt og avgift, der vinklingen gjennom eksempler er tilpasset regnskapskontorenes arbeidsdag.

Forelesere var advokat Elise Midling-Hansen i avdeling for regnskap og juridisk service (RJS) i Norges Bondelag, og regnskapsfører Pål Kristian Ormstad i Ormstad Regnskap AS.

Følgende tema ble tatt opp på årets skattekurs:

 • Skatte- og avgiftsopplegget for 2019
 • Aktuelle dommer og uttalelser
 • Ofte stilte spørsmål og aktuelle saker 2019
 • Inntekt og avkastning av grunneiendom, gårdsbruk og tilleggsnæring
 • Ny arvelov - fremtidsfullmakter
 • Uføretrygd
 • Leasing
 • Tidfesting
 • Bokføringsregelverkets krav til dokumentasjon ved kjøp og salg
 • GRFS
 • Åpen post - Statsbudsjettet 2020

Pensjon og sparing

I forkant av skattekurset ble det mandag 28. oktober holdt temadag om pensjon og sparing. Temakurset er et samarbeid mellom Norges Bondelag og Økonomiforbundet. Foreleser var landbruksøkonomisk rådgiver Ole Christen Hallesby (bildet)

Mye har skjedd med pensjonsordninger de siste årene og temaet diskuteres ofte i mediene. Dermed får mange regnskapsførere spørsmål fra kundene om hvordan de skal innrette seg.

På kurset var det en gjennomgang av pensjons- og spareordninger som er aktuelle for selvstendig næringsdrivende med tanke på alderspensjonering. Dette innebærer også en vurdering av risiko og avkastning knyttet til ulike ordninger. Gamle sannheter om tilpasning av inntektsnivå og faren for å bli minstepensjonist må vurderes på nytt. Det ble også gjennomgått aktuelle strategier for sparing knyttet til ulike livsfaser.

Målet med kurset var å sette deltakerne i stand til å kunne hjelpe sine regnskapskunder med råd knyttet til pensjon, sparing og sikring av økonomisk framtid. Fokus lå på økonomisk rådgivning og planlegging, men også skatteregler.

Koronavirus mot klimakur

- Koronaviruset har gitt samfunnet ein kraftig vekkjar, og heller ikkje klimadebatten bør bli den same etter krisa, skriv skribent i Nationen, Audun Skjervøy, bonde frå Valldal og nyvalt styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag.

Meld deg som husdyravløyser!

Landbrukstenestene i Møre og Romsdal samarbeider med kommunene i sitt ansvarsområde om å bygge opp en reservestyrke for husdyravløsning dersom behovet for ekstramannskap oppstår i forbindelse med Korona-pandemien.

Må bevare kanaliseringspolitikken

- Selv om regjeringen skulle legge mye penger på bordet, bør vi ikke inngå en avtale som ikke bevarer kanaliseringspolitikken, skriver styret i Møre og Romsdal Bondelag i sin uttale til jordbruksforhandlingene 2020.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Vellykket konferanse om levedyktig landbruk

Vel 170 personer deltok på den årlige næringskonferansen for landbruket i Møre og Romsdal i Molde fredag 6. mars om levedyktig landbruk. Det ble en vellykket konferanse med godt faglig påfyll for deltakerne.

UTSATT temadag eigarskifte

Temadag eigarskifte laurdag 28. mars er utsatt til situasjonen med koronaviruset normaliserer seg og vi kan gjennomføre møter igjen. Mest sannsynlig blir det ny temadag eigarskifte ein laurdag i september/oktober, men dato blir ikkje fastsett før i midten av august.

Kompliserte ordninger når bonden skal ha barn

Konrad Kongshaug fra Averøy er gjenvalgt som fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag. I en uttale om «når bonden skal ha barn» krever fylkesårsmøtet at bondeyrket må bli lettere å kombinere med graviditet og fødsel

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
27
mai

Styremøte M&R Bondelag

Molde
Mandag
23
november

Skattekurs og temakurs

Alexandra Hotell, Molde
Fredag
05
mars

Fylkesårsmøtet 2021

Hotell Alexandra, Molde

Våre samarbeidspartnere