Regnskapsførere på skattekurs i Geiranger

Publisert 30.10.2019
 • Tips en venn om denne siden

Over 60 ansatte ved regnskapskontor som har samarbeid med Bondelaget har denne uka vært samlet på Union Hotell i Geiranger til det årlige skattekurset. Programmet gir de ansatte nyttig og viktig oppdatering på sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder.

Forelesere på skattekurset: Advokat i Norges Bondelag, Elise Midling-Hansen og regnskapsfører Pål Kristian Ormstad i Ormstad Regnskap AS (Foto: Arild Erlien).Tirsdag 29. og onsdag 30. oktober ble det holdt skattekurs for 60 deltakere. Dette årlige kurset for samarbeidende regnskapskontor blir arrangert i sin helhet av Norges Bondelag, og arrangeres eksklusivt for ansatte i eller innehavere av regnskapskontor som har samarbeid med Norges Bondelag.

Skattekurset har som målsetting å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsførere er faglig oppdatert til det kommende årsoppgjøret. Skattekurset er et oppdateringskurs med fokus på regnskap, skatt og avgift, der vinklingen gjennom eksempler er tilpasset regnskapskontorenes arbeidsdag.

Forelesere var advokat Elise Midling-Hansen i avdeling for regnskap og juridisk service (RJS) i Norges Bondelag, og regnskapsfører Pål Kristian Ormstad i Ormstad Regnskap AS.

Følgende tema ble tatt opp på årets skattekurs:

 • Skatte- og avgiftsopplegget for 2019
 • Aktuelle dommer og uttalelser
 • Ofte stilte spørsmål og aktuelle saker 2019
 • Inntekt og avkastning av grunneiendom, gårdsbruk og tilleggsnæring
 • Ny arvelov - fremtidsfullmakter
 • Uføretrygd
 • Leasing
 • Tidfesting
 • Bokføringsregelverkets krav til dokumentasjon ved kjøp og salg
 • GRFS
 • Åpen post - Statsbudsjettet 2020

Pensjon og sparing

I forkant av skattekurset ble det mandag 28. oktober holdt temadag om pensjon og sparing. Temakurset er et samarbeid mellom Norges Bondelag og Økonomiforbundet. Foreleser var landbruksøkonomisk rådgiver Ole Christen Hallesby (bildet)

Mye har skjedd med pensjonsordninger de siste årene og temaet diskuteres ofte i mediene. Dermed får mange regnskapsførere spørsmål fra kundene om hvordan de skal innrette seg.

På kurset var det en gjennomgang av pensjons- og spareordninger som er aktuelle for selvstendig næringsdrivende med tanke på alderspensjonering. Dette innebærer også en vurdering av risiko og avkastning knyttet til ulike ordninger. Gamle sannheter om tilpasning av inntektsnivå og faren for å bli minstepensjonist må vurderes på nytt. Det ble også gjennomgått aktuelle strategier for sparing knyttet til ulike livsfaser.

Målet med kurset var å sette deltakerne i stand til å kunne hjelpe sine regnskapskunder med råd knyttet til pensjon, sparing og sikring av økonomisk framtid. Fokus lå på økonomisk rådgivning og planlegging, men også skatteregler.

Forskernes klimaråd strider imot sunt bondevett

Bønder flest ønsker å bidra med gode klimatiltak, men når det mest effektive klimatiltaket er å redusere drøvtyggingen i vomma til drøvtyggerne, henger ikke den jevne bonde med, skriver organisasjonssjef Arnar Lyche i et leserinnlegg.

Samling for unge bønder

Bondelaget, Nortura, Tine, Felleskjøpet og Fylkesmannen inviterer til ny Samling for unge bønder, denne gongen til rundtur på øyane i Ytre Romsdal: Harøya, Finnøya og Gossen, fredag 7. og laurdag 8. februar 2020. Samlinga er gratis. Påmelding innan 26. januar.

Ny brosjyre om landbruket

Møre og Romsdal Bondelag har fått utarbeidet ny brosjyre om landbruket, som du kan lese interaktivt her.

Fylkesstyret på gardsbesøk i Ulstein

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag hadde i år lagt sitt årlige to-dagers styremøte før jul til Ulsteinvik 11. og 12. desember, og benyttet anledningen til å få med seg to nyttige og lærerike gardsbesøk i kommunen.

Samlet til ledermøte i Averøy og Kristiansund

Vel 55 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag 15. og 16. november, som i år var lagt til Averøy og Kristiansund.

Landbruksutdanninga i Møre og Romsdal må styrkes – ikke svekkes

- Hvis fylkespolitikerne støtter fylkesrådmannens forslag om å bygge ned landbruksutdanningen i fylket, tvinges fremtidens bønder ut av Møre og Romsdal for å skaffe seg nødvendig yrkeskompetanse, skriver fylkesleder Konrad Kongshaug og organisasjonssjef Arnar Lyche i et leserinnlegg.

Østfoldbønder besøkte Møre og Romsdal

Det er store ulikheter mellom landbruket i Møre og Romsdal og Østfold, men også mye er likt. Det kom fram i samtaler og gardsbesøk da Møre og Romsdal Bondelag var vertskap for fylkesstyret i Østfold Bondelag i forrige uke.

450 på Åpen Gard på Vestnes

Med 450 besøkende innom garden i strålende solskinn søndag 8. september var det et godt fornøyd Vestnes Bondelag som arrangerte Åpen Gard på Øvstedal i Tresfjord.

- Klimadebatten er for smal

- Klimadebatten er for smal, sa Vilde Haarsaker (t.v.) fra AgriAnalyse på Møre og Romsdal Bondelags fagseminar om bygdeutvikling, ku-rap og matmakt på Dyregoddagane i Gjemnes fredag 30. august.

God stemning og suksess med Åpen Gard

God stemning og suksess med Åpen Gard i Surnadal og Molde i helga. Det er rapportene fra Fugelsøya i Øvre Surnadal med vel 300 besøkende og fra Langhol gard på Istad med nærmere 600 besøkende til gards.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Fredag
07
februar

Samling for unge bønder

Ytre Romsdal: Harøya, Finnøya og Gossen
Fredag
06
mars

Landbrukskonferansen 2020

Hotell Alexandra, Molde
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøtet 2020

Hotell Alexandra, Molde

Våre samarbeidspartnere