Tirsdag 22. og onsdag 23. november ble det holdt skattekurs for 72 deltakere. Dette årlige kurset for samarbeidende regnskapskontor blir arrangert i sin helhet av Norges Bondelag, og arrangeres eksklusivt for ansatte i eller innehavere av regnskapskontor som har samarbeid med Norges Bondelag. Skattekurset har som målsetting å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsførere er faglig oppdatert til det kommende årsoppgjøret.

Skattekurset er et oppdateringskurs med fokus på regnskap, skatt og avgift, der vinklingen gjennom eksempler er tilpasset regnskapskontorenes arbeidsdag.

Forelesere er daglig leder i Follo Regnskap, Torbjørg Kylland og advokat Rune Rylandsholm i Norges Bondelag (Foto: Arild Erlien)Forelesere er advokat Rune Rylandsholm som er ansatt ved Avdeling for regnskap og juridisk service (RJS) i Norges Bondelag. og daglig leder i Follo Regnskap, Torbjørg Kylland.

Følgende tema ble tatt opp på årets skattekurs: Skatte- og avgiftsopplegget for 2016. Aktuelle saker og ofte stilte spørsmål. Bilbeskatning. Ny skatteforvaltningslov. Avstemming av balansen. Pensjons- og trygderettigheter for næringsdrivende. Skogbeskatning – utvalgte emner. Tilskuddssøknader i jordbruket v/Fylkesmannens landbruksavdeling. Andelslandbruk. Statsbudsjettet 2017.

Jus for regnskapsførere

I forkant av skattekurset ble det mandag 21. november holdt temadag om «jus for regnskapsførere», som samlet over 40 deltakere. Temakurset er et samarbeid mellom Norges Bondelag og Økonomiforbundet. Advokat Trond Olsen fra Skattebetalerforeningen var foreleser. Kurset omhandlet juridiske problemstillinger regnskapsførere og revisorer kommer i kontakt med i utkanten av sine oppdrag for kunder, men som er av stor betydning for å kunne yte god rådgivning til kundene. I tillegg til at regelverket blir gjennomgått på de nevnte områder legger kurset også opp til at deltakerne skal få kompetanse til å hjelpe kundene til å ta riktige valg i de forskjellige situasjoner. Samtidig er det et mål at deltakerne skal få kompetanse og kraft til å være en pådriver for at kundene skal gjennomføre nødvendige og viktige handlinger på området.

Tema som ble tatt opp var: Hvordan samboere bør innrette seg med avtaler om økonomiske forhold. Hvordan ektefeller bør innrette seg tilsvarende. Arveloven og konsekvenser for generasjonsskifter. Forslag til ny arvelov med nødvendige tilpasninger. Den nye ordningen for fremtidsfullmakter og nødvendige praktiske tiltak. Arbeidsrett etter de siste endringene i arbeidsmiljøloven. Stiftelse av selskap – hva er viktig å være klar over. Kort om grunnleggende kontrakts- og kjøpsrett. Grensen mot advokat- og eiendomsmeglermonopolet – hva kan regnskapsfører og revisor bistå med. Fordeling av arbeidsoppgaver med samarbeidende advokater – når skal kunden videre og hvordan skal saken forberedes for kunden.