Statens tilbud til bøndene i årets jordbruksforhandlinger ble lagt fram 4. mai. Fylkesbondelagsleder Oddvar Mikkelsen mener dette er et krevende utgangspunkt for eventuelle videre forhandlinger. Tilbudet svarer ikke på oppdraget fra Stortinget om et mangfoldig landbruk over hele landet.

- Vårt krav er tydelig på at det er et stort behov for å gi flertallet av norske gårdsbruk den samme utviklingsmuligheten som et fåtall store bruk har fått de siste årene. Svaret fra regjeringa er nok et steg i retning av at mindre og mellomstore gårdsbruk ikke skal være en del av framtidens landbruk i Norge. Det er jeg fortvilt over, sier Mikkelsen.

Inntektsforskjellene innad i landbruket øker. Trenden de siste to årene er at mens de største gårdsbrukene har opplevd en god inntektsutvikling, henger mindre og mellomstore bruk etter. Samtidig går mye jord ut av drift, og Møre og Romsdal er et verstingfylke i så måte.

- Stortingets mål for landbruket er å produsere mer mat fra norsk jord. Vi er helt avhengig av de mindre og mellomstore brukene for å kunne bruke norsk jord til matproduksjon der geografien ikke gjør det mulig å drive stort.  Disse brukene er også svært viktige for vedlikehold av kulturlandskapet, levende bygder og verdiskaping rundt om i landet, avslutter leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.  

Leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, sier regjeringa med sitt tilbud i jordbruksoppgjøret fortsetter ensrettinga mot stordrift (Foto: Arild Erlien).