Det er 2 møter for Romsdal/Nordmøre og 2 møter på Sunnmøre på både dag- og kveldstid slik at lagene og styremedlemmene selv kan velge hvor det passer best å møte

REGIONMØTENE blir holdt på følgende plasser:

  • Tirsdag 19. januar kl.11.00:  Batnfjordsøra, Gjemnes – HJORTEN
  • Tirsdag 19. januar kl 19.30:  Aspøya, Tingvoll - FJORDSENTERET
  • Mandag 25. januar kl 11.00:  Ørsta – HOTELL IVAR AASEN
  • Mandag 25. januar kl.19.30:  Sjøholt, Ørskog – SYSTRA KAFE

Dagmøtene har lunsj kl 12.30, og varer til ca. kl 15.00.

Kveldsmøtene starter med kveldsmat kl 19.30-20.00, og varer til ca 22.30.

Tema  for  regionmøtene:

  • Organisasjonsarbeidet i Norges Bondelag og i lokallagene. Medlemsverving.
  • Åpen post for saker fra lagene og drøfting av hva bør lokallagene prioritere framover våren inkl politisk arbeid og aksjonsplanlegging.
  • Høring om Bondelagets næringspolitiske program 2016 - 2020
  • Jordbruksforhandlingene 2016 (studieheftet ble utsendt i desember)

Fra fylkeslaget deltar fylkesleder Inge Martin Karlsvik (t.v.) og organisasjonssjef Arnar Lyche.

Fylkesstyremedlemmene møter på ett av møtene der det passer best.

Påmelding om antall som kommer fra hvert lag av hensyn til servering

på telefon 71 20 28 90, SMS 41 41 88 71 eller e-post more.romsdal@bondelaget.no

  • frist mandag 18. januar for møtene på Batnfjordsøra og Aspøya
  • frist fredag 23. januar for møtene i Ørsta og på Sjøholt

Varsle ved påmelding hvor dere møter. Meld fra på mobil til oss om evt forfall i siste liten.

Vel møtt!   

Med hilsen

Møre og Romsdal Bondelag       

Inge Martin Karlsvik (fylkesleder) (Mob 95264979)     

Arnar Lyche (org.-sjef) (Mob 41 41 88 71)