Østfoldbønder besøkte Møre og Romsdal

Publisert 24.10.2019
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesstyrene og ansatte i Møre og Romsdal Bondelag og Østfold Bondelag hadde mange nyttige landbrukspolitiske samtaler og gardsbesøk i Romsdal og på Nordmøre. Her fra Håholmen i Averøy (Alle foto: Arild Erlien)

Det er store ulikheter mellom landbruket i Møre og Romsdal og Østfold, men også mye er likt. Det kom fram i samtaler og gardsbesøk da Møre og Romsdal Bondelag var vertskap for fylkesstyret i Østfold Bondelag i forrige uke.

Det ble mange nyttige samtaler mellom fylkesstyrene, både under bussturen og i fellesmøte.Det er tradisjon i Bondelaget for at fylkeslagene besøker hverandre for å se, lære og høre om landbruket i andre deler av landet. Det er nyttig å se andre forhold og produksjoner enn det som en er vant med selv, da det kan ofte være at fylkesbondelagene har ulike syn på deler av landbrukspolitikken.

Fylkesstyrene og ansatte i Møre og Romsdal og Østfold var 14.-16. oktober på rundtur med gardsbesøk og samtaler i Romsdal og på Nordmøre. Og det var satt av en hel formiddag til fellesmøte der landbrukspolitiske saker og utfordringer ble drøftet.

Ergan i Bud var første stopp, etter å ha kjørt gjennom Fræna-landbruketStyreturen startet fra Molde med busstur gjennom Fræna, den største landbrukskommunen mellom Stavanger og Trondheim. Det var orientering om Fræna-landbruket og Tine-anlegget med Jarlsberg, og en kort stopp på Ergan i Bud for å se på utsikten over Hustadvika med fiskeværene Bjørnsund og Ona, før turen gikk videre langs Atlanterhavsveien.

Gardsbesøk i Averøy

I Averøy var det tre innlagte gardsbesøk.

Vegard Smenes (t.v.) tok i mot besøk i fjøset. Her sammen med nestleder i M&R Bondelag, Odd Bjarne Bjørdal.Første stopp var hos fylkesstyremedlem og ung mjølkebonde Vegard Smenes på Kårvåg. Han tok over familiegarden for noen år siden og fortalte om utfordringer og muligheter for å videreføre mjølkeproduksjonen i sitt nyutbygde båsfjøs, både med hensyn til areal rundt garden, beite og myr.

Deretter tok fylkesleder Konrad Kongshaug imot følget og ga ei orientering om gardsdrifta og beiting, og omvisning i fjøset. Han har bygd fjøs for storfekjøttproduksjon som rommer om lag 100 mordyr med påsett.

Siste stopp på Averøy var hos mjølkebonde Magnhild Slatlem. Hun er kona til Konrad, og er selvstendig mjølkebonde på eget gardsbruk med nytt fjøs med mjølkerobot og plass til ca. 40 mjølkekyr.

 

Vegard Smenes fortalte om utfordringer og muligheter for å videreføre mjølkeproduksjonen, både med hensyn til areal rundt garden, tett med naboer og bolighus, og beite og myr.

  

Konrad Kongshaug har bygd fjøs for storfekjøttproduksjon

 

Magnhild Slatlem viser og forteller om mjølkeroboten, mens kårkall Helge Slatlem tok seg tid til en prat med de besøkende på forbrettet.

 

Dattera Mathilde er sjef i kalvebingen i nyfjøset til Magnhild Slatlem.

Håholmen

Med overnatting på Håholmen fikk deltakerne med seg den eventyrlige historia til øya. Værbestyrer tok med seg forsamlingen flere hundre år bakover i tid, og han fortalte om Ragnar Torseth og viste filmen om Saga Siglar.

På Håholmen ble det også holdt egne styremøter, samt fellesmøte der saker som mjølkekvoter og veien videre, areal, klima og kanaliseringspolitikk ble drøftet.

 

 

Tingvollost

Kristin Waagen (t.h.) i samtale med styremedlem Petter Melchior og nestleder Odd Bjarne Bjørdal.Styreturen gikk videre til Torjulvågen og besøk hos Tingvollost. Her fortalte Kristin Waagen om det familiedrevne gårdsmeieriet som lager fire forskjellige typer kvit- og blåmuggoster basert på pasteurisert kumelk fra egen gard. Tingvollost ble etablert i 2003 på Saghaug gard. Ystingen foregår i eget gårdsmeieri som ble bygd i 2006, og som er påbygd flere ganger senere. Vegg i vegg med ysteriet ligger fjøset bygd i 2009.

Det brukes årlig ca 220 000 liter melk til egen osteproduksjon. I tillegg leverer gården ca 340.000 liter melk til TINE.

Tingvollost har vunnet en rekke priser, både nasjonalt og internasjonalt. Blåmuggosten Kraftkar vant i 2016 prisene World Champion (verdens beste ost) under World Cheese Awards i San Sebastian, Spania - samt Champion of Champions (verdens beste ost gjennom konkurransens 29-årige historie). Alle de fire ostene til Tingvollost har vunnet medalje under World Cheese Awards.

 

 

Fra fjøskontoret er det god utsikt til mjølkekyrne og kort vei til lokalene for osteproduksjon.

 

Det ble også anledning til å kjøpe med seg produkter hjem av de prisbelønte ostene, noe diplomene på veggen er et synlig bevis på.

 

Sol og bioenergisenter

Ved Tingvoll sol og bioenergisenter på Norsøk orienterte Ingvar Kvande (bildet) om fornybar energi. Senteret er et regionalt kompetansesenter som arbeider for å øke interessen for og kunnskapen om sol- og bioenergi. Senteret har fullskala biogass-, flisfyrings- og solvarmeanlegg, samt demonstrasjonsanlegg for solstrøm/vindmølle. Senteret arrangerer kurs, temadager og omvising, og det er forsking knyttet til anleggene senteret disponerer.

 

Øksendal

Med overnatting på Phillipshaugen Lodge (bildet) under fjellene i Øksendal i Sunndal kommune, fikk vertskapet vist fram variasjonene i landbruket og kontrastene i Møre og Romsdal, fra de ytterste øyer ved kysten til trange daler og høye fjell i indre strøk av fylket.

 

Tidligere fylkesleder Oddvar Mikkelsen var invitert til middag og overnatting på Phillipshaugen. Han orienterte om situasjonen for småkraftnæringa, blant annet med en kort stopp ved et av flere småkraftverk i Øksendal.

Vistdal

Styreturen ble avsluttet med guiding og orientering om landbruket i Nesset, gjennom Eresfjord og til Eikesdalsvatnet, og gardsbesøk i Vistdal.

Mjølkebonde John Helde var både guide og tok imot besøk på sin egen gard – i det eldste løsdriftsfjøset i kommunen. Han tok opp både generasjonsskifte, framtidsutsikter for egen gard og konsekvenser endringene som skjer i landbruket har for Vistdalbygda.

 

Mjølkebonde i Vistdal, John Helde (t.v.) tok i mot gardsbesøk.

 

Frisk satsing

I Vistdal fortalte også den unge sauebonden Stein Ivar Bjerkeli om sin friske satsing på sau og kjøttfe. I tillegg driver han med grusuttak i bygda og han er SNO-kontakt i rovviltforvaltningen.

 

Stein Ivar Bjerkeli (i gul kjeledress) fortale om sin friske satsing på sau og kjøttfe.

 

 

Vistdal Bygdekvinnelag sto for fantastisk kortreist hjortegryte til lunsj i grendehuset.

Koronavirus mot klimakur

- Koronaviruset har gitt samfunnet ein kraftig vekkjar, og heller ikkje klimadebatten bør bli den same etter krisa, skriv skribent i Nationen, Audun Skjervøy, bonde frå Valldal og nyvalt styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag.

Meld deg som husdyravløyser!

Landbrukstenestene i Møre og Romsdal samarbeider med kommunene i sitt ansvarsområde om å bygge opp en reservestyrke for husdyravløsning dersom behovet for ekstramannskap oppstår i forbindelse med Korona-pandemien.

Må bevare kanaliseringspolitikken

- Selv om regjeringen skulle legge mye penger på bordet, bør vi ikke inngå en avtale som ikke bevarer kanaliseringspolitikken, skriver styret i Møre og Romsdal Bondelag i sin uttale til jordbruksforhandlingene 2020.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Vellykket konferanse om levedyktig landbruk

Vel 170 personer deltok på den årlige næringskonferansen for landbruket i Møre og Romsdal i Molde fredag 6. mars om levedyktig landbruk. Det ble en vellykket konferanse med godt faglig påfyll for deltakerne.

UTSATT temadag eigarskifte

Temadag eigarskifte laurdag 28. mars er utsatt til situasjonen med koronaviruset normaliserer seg og vi kan gjennomføre møter igjen. Mest sannsynlig blir det ny temadag eigarskifte ein laurdag i september/oktober, men dato blir ikkje fastsett før i midten av august.

Kompliserte ordninger når bonden skal ha barn

Konrad Kongshaug fra Averøy er gjenvalgt som fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag. I en uttale om «når bonden skal ha barn» krever fylkesårsmøtet at bondeyrket må bli lettere å kombinere med graviditet og fødsel

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Onsdag
01
april

Styremøte M&R Bondelag

Felleskjøpets møterom i Molde
Onsdag
27
mai

Styremøte M&R Bondelag

Molde

Våre samarbeidspartnere