Fylkesstyrene i M&R Bondelag og Troms Bondelag samlet utenfor Rundhaug gjestegård i Målselv (Alle foto: Arild Erlien).Troms Bondelag hadde lagt opp til et flott program med nyttige og interessante gardsbesøk og bedriftsbesøk 15. og 16. april. Med fylkesleder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes, som kyndig guide på bussturen fra Tromsø til Målselv lærte Mørebøndene mye om landbruket i Troms.

Inntrykket vi sitter igjen med er at mange bønder har sluttet og noen satser videre. Spørsmålet blir om de gjenværende greier å ta over produksjonen til de som har sluttet og samtidig holde alle arealer i hevd. Med andre ord – de samme utfordringene som i Møre og Romsdal.

Fra Tine StorsteinnesFørste stopp på turen var ved Tine Meieriet Nord sitt anlegg på Storsteinnes, der meierisjef Jan Vidar Olsen ga en presentasjon og omvisning av Tine-anlegget. Det har vært meieri på Storsteinnes siden 1925, og har i dag 52 ansatte. Meieriet ligger i landets største geitkommune Balsfjord, og tar imot 6,5 millioner liter geitmelk, samt 32 millioner liter kumelk. Årlig produksjon er 2700 tonn brunost og 3000 tonn hvitost.

De to fylkesstyrene besøkte to bønder i Takelvdalen. Første stopp hos geitbonde Nils Magne Løvmo, som har ett av de større geitebrukene i området med rundt 160 mjølkegeiter.

Mjølkeroboten i nyfjøset til bonde Geir Freddy Toftaker er godt synlig fra E6, og kan bli en turistattraksjon!!!Deretter var det orientering og omvisning i nybygd fjøs hos kubonde Geir Freddy Toftaker. Han har bygd nytt fjøs med robot til en kostnad på nær ni millioner kroner utenpå gammelfjøset, og satser optimistisk på å fylle fjøset med melkekyr fra de i underkant av 20 kyrne han har i dag.

Neste stopp var hos tidligere sauebonde Torleif Brandskogsand i Målselv, som i fjor la ned sauedrifta på grunn av rovdyrutfordringene. Han har gjennom flere tiår stått i bresjen for å tale sauebøndene sin sak, men måtte nå gi opp. Her fikk bondelagsstyrene en usminket versjon av hvordan beitenæringa i området gjennom mange år har opplevd rovdyrpolitikken.  E6 gjennom denne delen av fylket er grensene for A- og B-soner for rovdyrfritt område. I det ene området er det i dag ikke igjen en eneste sauebonde, mens det for vel 20 år siden var 18 bønder som drev med sau. Brandskogsand var den siste sauebonden som ga opp drifta. Nå opplever sauebøndene på den andre sida av E6 at rovdyrene flytter seg stadig lenger ut mot kysten.

Nortura-anlegget i Målselv produserer spesialiteten ”Thulefjord”, som benytter kun nordnorske råvarer.På Rundhaug gjestegård i Målselv holdt styrene i Troms og Møre og Romsdal felles styremøte. Her ble flere landbrukspolitiske saker og utfordringer tatt opp, bl.a. jordbruksforhandlingene, rekruttering og rovdyr. Geitehold fikk også sin plass i diskusjonen.

Styreturen til Troms ble avsluttet med presentasjon og omvisning på Nortura sitt anlegg i Målselv. Anlegget ligger på Bardufoss, slakter og skjærer storfe, gris og småfe, er eneste produsent av Gilde pølser og deiger i Nord-Norge, og har rundt 175 årsverk. Anlegget produserer spesialiteten ”Thulefjord”. I Thulefjord-serien benytter de kun nordnorske råvarer, og produktene representerer det aller beste fra den tradisjonsrike og mangfoldige nordnorske matkulturen. Flere av produktene er håndlagede.

Meierisjef Jan Vidar Olsen ga en presentasjon og omvisning av Tine-anlegget på Storsteinnes.

Hos geitbonde Nils Magne Løvmo,

Fylkesleder i M&R Bondelag, Inge Martin Karlsvik (t.v.), org,-sjef Unni Hellebø Andreassen og fylkesleder Asgeir Slåttnes i Troms Bondelag, og kubonde Geir Freddy Toftaker.

Hos tidligere sauebonde Torleif Brandskogsand i Målselv.

Omvisning på Nortura-anlegget i Målselv.

Fylkesstyrene i M&R Bondelag og Troms Bondelag holdt felles styremøte.