Bakgrunnsteppet for møtet er at Sylvi Listhaug vil fjerne konsesjonsloven. Hvilke konsekvenser får det for den norske matproduksjonen?

Selveierlandbruket har lange tradisjoner i Norge og konsesjonsloven sikrer bøndenes eierskap til matjorda. Er det hensiktsmessig? Hva skjer om loven blir fjernet? Matjord har varig verdi, og det har mange investorer forstått. Rundt om i verden investeres det stadig større summer i jordbruksareal. Er det bra for samfunnet at kapitalinteressene i større grad blir eier av den norske matjorda?

Målgruppe: Politikere, saksbehandlere, bønder og alle andre interesserte. Siden dette er en svært viktig sak for kommunene inviteres alle ordførere spesielt.

Møte om konsesjonsloven - HVEM SKAL EIE MATJORDA?

Møtested: Alexandra Hotell, Molde, mandag 11. januar kl 10.30 -15.00

Møteleder: Arne Magnus Aasen, ordfører i Norges Bondelag

Påmelding: Av hensyn til lunsj: Innen onsdag 6. januar til Arnar Lyche, tlf 41418871 eller arnar.lyche@bondelaget.no  Dagpakke hotell: Kr 435 per person og betales enkeltvis direkte til hotellet.

Program: (i PDF – klikk her)

Kl 10.30–10.40 Innledning

Kl 10.40–11.00 En innføring i konsesjonsloven v/ Arnt Erik Nordheim, jurist hos fylkesmannen

Kl 11.00–11.45 Om eiendomspolitikk og eierskap til jord v/Erlend Stabell Daling, advokat i Bondelaget

Kl 11.45–12.45 Lunsj

Kl 12.45–13.00 Venstre sitt syn på konsesjonsloven v/Pål Farstad, stortingsrepresentant for Venstre

Kl 13.00–13.15 Arbeiderpartiet sitt syn på konsesjonsloven v/ Else-May Botten, stortingsrepresentant for Ap

Kl 13.15–13.30 Høyre sitt syn på konsesjonsloven v/ Heidi Nakken, fylkesstyrerepresentant og fylkesekretær i Høyre

Kl 13.30–13.45 Pause

Kl 13.45–14.30 Debatt med alle innledere i panelet og spørsmål fra salen

Kl 14.30–14.45 Oppsummering v/ Inge Martin Karlsvik, leder i Møre og Romsdal Bondelag