Styret i Møre og Romsdal Bondelag utnevner hvert år et «Aktivt Lokallag» som har hatt god og høy aktivitet over lang tid. Laget går videre til konkurransen i Norges Bondelag om Årets Lokallag.

Molde Bondelag har gjennom flere år vært gode på medlemsverving, og de har hatt mange og gode medlemsaktiviteter. Lokallaget hadde varierte aktiviteter i 2015: Holdt 5 styremøter. Uttale til jordbruksforhandlingene. Uttale til løsdriftskravet. Studiering. Våronnmøte. Stand på butikksenter med kortreiste smaksprøver. Eget aksjonsmøte før jordbruksforhandlingene. Kontakt med alle partier om lokale partiprogram. Møte med kommunen om SMIL-midler. Uttale om interkommunalt landbrukskontor.

I 2015 arrangerte Molde Bondelag hele 7 faglige og sosiale sammenkomster med god deltakelse: Bondefest. Medlemstur til kyststien i Bud. Slåttegraut. Bondelunsj. Julelunsj. Påskelunsj. Værdepresjonslunsj

Avtroppende fylkesleder Inge Martin Karlsvik (til høyre) overrakte vandrepremien, trekofferten, som Aktivt Lokallag 2015 i Møre og Romsdal Bondelag til leder Kjersti Fløystad Ellingsgård og styremedlem Sverre Solli i Molde Bondelag.Til venstre styremedlem i Norges Bondelag, Arnstein Røyneberg (Foto: Arild Erlien).