Fylkesleder Konrad Kongshaug ønsket velkommen. 

Vi hadde med oss Eli Reistad, konserndirektør i FK Agri og medlem av Inntektsutvalget for jordbruket og
Egil Chr. Hoen, 1.nestleder i Norges Bondelag som innledere denne kvelden.  


Først ut var Eli Reistad. Hun orienterte om mandatet til utvalget, som er ledet av Ola H. Grytten, professor ved Norges Handelshøyskole. Utvalget skal vurdere grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakere. Dette er et omfattende og viktig arbeid for å følge opp inntektsmålet for jordbruket. Reistad fortalte også om ulike problemstillinger de arbeider med. Hun understreket samtidig at utvalget skal legge frem et faglig grunnlag for beregning av bondens inntekt. Utvalget skal hverken drive politikk eller dele ut penger. Det er det faglaga og politikerne som må gjøre etter at rapporten er lagt frem sommeren 2022.  

Andre innleder var Egil Chr. Hoen, 1.nestleder i Norges Bondelag. Han innledet om kostnadskompensasjon og om de kommende jordbruksforhandlingene. I protokollen fra tilleggsforhandlingene høsten 2021 understrekes det at dette er en foreløpig kompensasjon. Han pekte også på at de økte satsene i arealtilskudd og dyretilskudd er varige økninger.  Etter at vi fikk på plass strøm-kompensasjon og forsikringer om ekstra utbetaling i 2022 for kostnadsøkninger, retter Bondelaget nå alle krefter mot det ordinære jordbruksoppgjøret.  Samtidig jobber vi målrettet for å få til gode ordninger for kostnadskompensasjon for de som ikke har kjøpt gjødsel før 01.12.2021.

- Vi har store forventinger foran årets jordbruksoppgjør. Vi skal kompensere kostnader, vi skal ha kronemessig lik utvikling på linje med andre og vi skal innhente inntektsgap. Her må vi sette inn alle krefter og jobbe sammen, fastslo Hoen.

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer etter hver innledning. Det kom mange innspill og spørsmål fra engasjerte tillitsvalgte. Det kom også positive tilbakemeldinger på muligheten til direkte dialog med de to innlederne.