Ordningen fungerer slik:

Dersom du har relevant bakgrunn/praksis innenfor landbruk med husdyr, oppfordrer vi deg om å melde fra til Landbrukstenester i din kommune om at du er tilgjengelig for oppdrag som avløysar for sjuke bønder.

Landbruk Nordvest: Fannestrandsvg. 63, 6415 Molde. Tlf: 46424400. E-post: nordvest@nlr.no

NLT Indre Nordmøre: Svartvassveien 2, 6650 Surnadal. Tlf: 71660700. E-post: indre.nordmore.landbrukstenester@n-lt.no

Storfjord Landbrukstenester: Postboks 132, 6211 Valldal. Tlf: 90976354. E-post: storfjord.landbrukstenester@n-lt.no

Vanylven Landbrukstenester:  6140 Syvde. Tlf: 94035906. E-post: anne@vrl.no

Personer med faglig bakgrunn fra landbruksskole, personer med tidligere erfaring som avløysar eller som bonde, elever og andre som er permitterte fra videregående skoler/høgskoler eller fra ordinær jobb og som har relevant bakgrunn er selvsagt svært aktuelle.

Landbrukstenester vil gi nærmere informasjon om vilkåra for å ta på seg en slik jobb.

Matproduksjon er en samfunnskritisk funksjon. Ved å ta på seg avløsning er du med på å sikre at vi alle kommer ut av Korona-situasjonen på best mulig måte.