Her er stillingsutlysningen på Norges Bondelags hjemmeside

 

Organisasjonssjef i Møre og Romsdal

Vi søker etter en leder til vårt kontor i Molde.

Vi søker en samfunnsengasjert og positiv organisasjonssjef med interesse for organisasjonens rolle i landbrukspolitikken til vårt fylkeskontor i Møre og Romsdal med kontorsted i Molde. I Møre og Romsdal har vi ca. 3300 medlemmer og fylkeskontoret har tre ansatte.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • næringspolitisk og faglig virksomhet
 • organisasjonsarbeid og bistand til fylkes- og lokallag
 • drift av fylkeskontoret
 • kontakt med statlige og fylkeskommunale forvaltningsorganer
 • samarbeid med organisasjonene i landbruket
 • mediekontakt

Vi søker etter en person med:

 • god kjennskap til landbruket og dets organisasjoner
 • gode samarbeidsevner og engasjement
 • relevant høyere utdannelse
 • erfaring fra utadrettet virksomhet/organisasjonsarbeid
 • ledererfaring

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.

Nærmere opplysninger om stillingen ved fylkesleder Konrad Kongshaug, tlf. 908 56 350, organisasjonssjef Astrid Solberg 957 60 332 eller Catharina Andersen 905 15 152.

Kort søknad med CV sendes innen 15. september 2020, til stilling@bondelaget.no

Norges Bondelag er en organisasjon for både bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har ca. 62.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 114 ansatte i organisasjonen, hvorav 57 ved hovedkontoret i Hollendergata i Oslo og 57 fordelt på våre 17 fylkeskontorer.